گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Commelina

Commelina

۲٬۳۴۲ ۱٬۸۴۵ مشاهدات
species_plural ۳
Cyanotis

Cyanotis

۲۲ ۷ مشاهدات
species_plural ۲
Murdannia

Murdannia

۱۲۶ ۶۸ مشاهدات
species_plural ۲