گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیامشارکت ها

saranraj gurusamy
saranraj gurusamy۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴
Not reviewed observation
ناشناس

 

برگ
leaf
saranraj gurusamy
saranraj gurusamy۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) Not reviewed observation
ناشناس

 

برگ
leaf
saranraj gurusamy
saranraj gurusamy۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴
Not reviewed observation
saranraj gurusamy
saranraj gurusamy۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) Not reviewed observation
ناشناس

 

برگ
leaf
saranraj gurusamy
saranraj gurusamy۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) Not reviewed observation
ناشناس

 

برگ
leaf
ale gar
ale gar۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های عمومی) Not reviewed observation
ناشناس

 

Fruit
fruit
Manupak
Manupak۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) Not reviewed observation
Claude grange
Claude grange۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های عمومی) Not reviewed observation
Leticia Foratto
Leticia Foratto۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) Not reviewed observation
Ageratum conyzoides (L.) L.

گل ابری Asteraceae

Ageratum conyzoides Flower
flower
Marineis Izidio
Marineis Izidio۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Henrique Alonso
Henrique Alonso۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
Not reviewed observation
Ageratum conyzoides (L.) L.

گل ابری Asteraceae

Ageratum conyzoides Flower
flower
guy zivic
guy zivic۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) Not reviewed observation
Jean-Pierre Avon
Jean-Pierre Avon۱۶ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) Not reviewed observation
Origanum vulgare L.

مرزنجوش Lamiaceae

Origanum vulgare Flower
flower
yusuf polat
yusuf polat۲۵ ژوئن ۲۰۲۴
Not reviewed observation
ناشناس

 

Fruit
fruit
Glenn Padro
Glenn Padro۲۲ آوریل ۲۰۲۳
Geolocated observation (داده های عمومی) Not reviewed observation
Basella alba L.

اسفناج مالابار Basellaceae

Basella alba برگ
leaf
Chérif-Jacques Allali
Chérif-Jacques Allali۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های عمومی) Validated observationNot reviewed observation
Chérif-Jacques Allali
Chérif-Jacques Allali۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های عمومی) Validated observationNot reviewed observation
J B
J B۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
مشاهده مروری
Chérif-Jacques Allali
Chérif-Jacques Allali۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های عمومی) Validated observationNot reviewed observation
aleksandrs.ulme
aleksandrs.ulme۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های عمومی) Not reviewed observation
Loading...