گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

گل ختمی
Malvaceae ۱٬۱۶۴ ۹۸۳ مشاهدات
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae ۳۴۶ ۲۵۷ مشاهدات
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae ۷۱ ۴۶ مشاهدات
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae ۱۷۹ ۱۲۱ مشاهدات
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۷۲۴ ۲٬۱۵۲ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia confusa Merr. LC

آکاکیا کنفوسا
Fabaceae ۲۷ ۱۶ مشاهدات
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

 
Fabaceae ۹۸۳ ۶۶۵ مشاهدات
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

آکاکیا لانگیفلیا
Fabaceae ۸۳۰ ۶۲۸ مشاهدات
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

آکاکیا منگیوم
Fabaceae ۱۸۹ ۱۲۴ مشاهدات
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

اقاقیا مرنسی
Fabaceae ۹۰۰ ۵۱۶ مشاهدات
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
Fabaceae ۳۶ ۱۸ مشاهدات
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia pycnantha Benth. LC

اقاقیای طلایی
Fabaceae ۳۰۶ ۲۲۵ مشاهدات
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acalypha australis L.

آکالیفا استرالیایی
Euphorbiaceae ۳۳ ۲۰ مشاهدات
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae ۱٬۰۰۳ ۷۳۸ مشاهدات
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

 
Euphorbiaceae ۲۶۸ ۲۱۲ مشاهدات
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae ۱٬۹۰۱ ۱٬۴۵۳ مشاهدات
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius

Achillea millefolium L. LC

بومادران
Asteraceae ۲۴٬۴۶۰ ۲۰٬۴۷۷ مشاهدات
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae ۷۲۳ ۴۷۸ مشاهدات
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Acorus calamus L. LC

 
Acoraceae ۵۵۷ ۴۲۵ مشاهدات
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae ۲۳۳ ۱۹۳ مشاهدات
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae ۵۳۶ ۳۴۵ مشاهدات
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae ۲۲۵ ۱۴۱ مشاهدات
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

بکرایی
Rutaceae ۱۳۶ ۹۴ مشاهدات
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos

Aeschynanthus radicans Jack

 
Gesneriaceae ۹۱۰ ۷۵۴ مشاهدات
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae ۱۳۴ ۷۵ مشاهدات
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

 
Fabaceae ۲۸ ۱۶ مشاهدات
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Loading...