گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Anacardium occidentale L. LC

بادام هندی
Anacardiaceae ۷۵۶ ۴۶۸ مشاهدات
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Bouea macrophylla Griff.

انبه ماریان
Anacardiaceae ۵ ۵ مشاهدات
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla

Mangifera indica L.

 
Anacardiaceae ۴٬۰۱۴ ۲٬۹۶۷ مشاهدات
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica

Rhus chinensis Mill. LC

راس چینی
Anacardiaceae ۱۸ ۱۱ مشاهدات
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis

Rhus succedanea L.

 
Anacardiaceae ۱۴ ۱۰ مشاهدات
Rhus succedanea
Rhus succedanea
Rhus succedanea
Rhus succedanea

Spondias cytherea Sonn.

آمبارلا
Anacardiaceae ۴۹ ۱۴ مشاهدات
Spondias cytherea
Spondias cytherea
Spondias cytherea
Spondias cytherea

Spondias mombin L. LC

 
Anacardiaceae ۲۲۰ ۸۳ مشاهدات
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin

Spondias purpurea L. LC

 
Anacardiaceae ۳۵۱ ۲۴۵ مشاهدات
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea