گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

گل ختمی
Malvaceae ۱٬۱۶۵ ۹۸۴ مشاهدات
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae ۷۲ ۴۷ مشاهدات
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae ۱۸۰ ۱۲۲ مشاهدات
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۷۵۱ ۲٬۱۷۲ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae ۵۳۸ ۳۴۷ مشاهدات
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Bombax ceiba L. LC

 
Malvaceae ۴۴۲ ۲۷۴ مشاهدات
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

کاپوک
Malvaceae ۱٬۰۲۵ ۶۵۱ مشاهدات
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Corchorus aestuans L.

 
Malvaceae ۱۰۱ ۸۲ مشاهدات
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans

Durio dulcis Becc. VU

خارگیل سرخ
Malvaceae ۱ ۱ مشاهده
Durio dulcis

Durio kutejensis (Hassk.) Becc. VU

خارگیل خونی
Malvaceae ۱ ۱ مشاهده
Durio kutejensis

Durio zibethinus L.

میوه های گرمسیری
Malvaceae ۱۶۲ ۹۶ مشاهدات
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus

Grewia asiatica L. LC

پوترو آسیایی
Malvaceae ۴۹ ۳۱ مشاهدات
Grewia asiatica
Grewia asiatica
Grewia asiatica
Grewia asiatica
Grewia hirsuta
Grewia hirsuta
Grewia hirsuta
Grewia hirsuta

Guazuma ulmifolia Lam. LC

 
Malvaceae ۲۶۸ ۱۷۰ مشاهدات
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Helicteres isora L.

بهمن‌پیچ
Malvaceae ۳۱ ۱۹ مشاهدات
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora
Heritiera elata

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern

 
Malvaceae ۴۹۵ ۴۱۲ مشاهدات
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella

Hibiscus cannabinus L.

 
Malvaceae ۳۲۳ ۲۳۲ مشاهدات
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus

Hibiscus mutabilis L.

ختمی الوان
Malvaceae ۱٬۰۰۲ ۷۴۱ مشاهدات
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis

Hibiscus rosa-sinensis L.

ختمی چینی
Malvaceae ۱۹٬۳۳۴ ۱۶٬۷۴۸ مشاهدات
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus sabdariffa L.

 
Malvaceae ۷۹۵ ۶۰۵ مشاهدات
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus

Hibiscus surattensis L.

 
Malvaceae ۵۶ ۳۰ مشاهدات
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis

Hibiscus syriacus L.

ختمی سوریه‌ای درختی
Malvaceae ۲۲٬۶۹۸ ۱۸٬۵۵۶ مشاهدات
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus

Hibiscus tiliaceus L. LC

 
Malvaceae ۶۹۸ ۴۴۱ مشاهدات
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus

Kleinhovia hospita L. LC

کلینهویا هسپیتا
Malvaceae ۲۷ ۱۱ مشاهدات
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Melochia corchorifolia
Melochia corchorifolia
Melochia corchorifolia
Melochia corchorifolia
Neesia synandra

Pachira aquatica Aubl. LC

 
Malvaceae ۲٬۲۸۳ ۱٬۸۹۳ مشاهدات
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica

Pterygota alata (Roxb.) R.Br.

 
Malvaceae ۳۰ ۱۴ مشاهدات
Pterygota alata
Pterygota alata
Pterygota alata
Pterygota alata
Loading...