گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Alocasia longiloba Miq.

 
۵۷۱ ۵۳۵ مشاهدات
Araceae
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba

Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

بابا آدم
۲٬۸۵۱ ۲٬۴۱۶ مشاهدات
Araceae
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos