گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Anacardium occidentale L. LC

بادام هندی
Anacardiaceae ۷۵۶ ۴۶۸ مشاهدات
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale