گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Furcraea foetida (L.) Haw.

 
۷۸۳ ۶۱۵ مشاهدات
Asparagaceae
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida