آمار

Floras
۸۰
Species_plural
۵۳٬۰۷۵
حساب ها
۶٬۹۱۷٬۱۹۷
مشاهدات
۲۳٬۷۸۸٬۱۶۱
پرس و جوها
۱٬۰۸۸٬۹۲۹٬۴۸۹
Votes
۲۴٬۸۳۸٬۶۴۳
Groups
۲۲٬۷۷۸
تصاویر (مشاهدات)
۲۸٬۶۲۹٬۳۵۵
تصاویر (پرس و جوها)
۱٬۱۶۸٬۳۴۳٬۷۶۱
Plots
۶۸۶
ذخیره سازی
۴۳۶٫۵۱ TB
Species_plural
حساب ها
مشاهدات
پرس و جوها
Votes
IUCN Red List
Groups
تصاویر
Plots
زبان ها