ناشناس فلور جهان گونه های فلور جهان مشاهده

Nia Maheswari
Nia Maheswari ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳

محتمل ترین نام
ناشناس
نام ارسال شده

Sansevieria stuckyi God.-Leb.

نام های پیشنهادی به نام گونه رأی دهید

ناشناس

1
برگ
leaf

Vote for an organ

داده اضافی

آخرین بازبینی: ۳۱ مارس ۲۰۲۳

تصاویر

cc-by-sa

مشاهده

cc-by
Groups

این مشاهدات در هیچ گروهی به اشتراک گذاشته نشده است.