فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense

Camptotheca acuminata Decne.

 
Cornaceae ۳۱ ۲۰ مشاهدات
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata

Cornus alba L.

زغال‌اخته سفید
Cornaceae ۳٬۲۲۳ ۲٬۶۰۰ مشاهدات
Cornus alba
Cornus alba
Cornus alba
Cornus alba

Cornus alternifolia L.f. LC

 
Cornaceae ۴۸ ۳۱ مشاهدات
Cornus alternifolia
Cornus alternifolia
Cornus alternifolia
Cornus alternifolia

Cornus amomum Mill. LC

 
Cornaceae ۳۲۸ ۲۶۲ مشاهدات
Cornus amomum
Cornus amomum
Cornus amomum
Cornus amomum

Cornus canadensis L.

زغال‌اخته کانادایی
Cornaceae ۱٬۱۱۵ ۱٬۰۱۷ مشاهدات
Cornus canadensis
Cornus canadensis
Cornus canadensis
Cornus canadensis

Cornus capitata Wall. LC

 
Cornaceae ۲۲۰ ۱۵۵ مشاهدات
Cornus capitata
Cornus capitata
Cornus capitata
Cornus capitata

Cornus controversa Hemsl. LC

زغال‌اخته میزی
Cornaceae ۱۲۸ ۸۰ مشاهدات
Cornus controversa
Cornus controversa
Cornus controversa
Cornus controversa

Cornus florida L. LC

کورنوس فلوریدا
Cornaceae ۵٬۴۱۰ ۴٬۴۳۶ مشاهدات
Cornus florida
Cornus florida
Cornus florida
Cornus florida

Cornus foemina Mill. LC

زغال‌اخته سفت
Cornaceae ۲۸ ۲۷ مشاهدات
Cornus foemina
Cornus foemina
Cornus foemina
Cornus foemina
Cornus kousa
Cornus kousa
Cornus kousa
Cornus kousa

Cornus mas L. LC

زغال اخته
Cornaceae ۸٬۷۲۷ ۶٬۷۹۹ مشاهدات
Cornus mas
Cornus mas
Cornus mas
Cornus mas

Cornus oblonga Wall. LC

 
Cornaceae ۳۵ ۳۲ مشاهدات
Cornus oblonga
Cornus oblonga
Cornus oblonga
Cornus oblonga

Cornus racemosa Lam.

 
Cornaceae ۲۶۴ ۲۲۴ مشاهدات
Cornus racemosa
Cornus racemosa
Cornus racemosa
Cornus racemosa

Cornus rugosa Lam. LC

زغال‌اخته گردبرگ
Cornaceae ۱۰۲ ۷۶ مشاهدات
Cornus rugosa
Cornus rugosa
Cornus rugosa
Cornus rugosa

Cornus sanguinea L.

ال قرمز
Cornaceae ۲۲٬۱۴۳ ۱۷٬۴۶۸ مشاهدات
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea

Cornus sericea L. LC

زغال‌اخته ابریشمی
Cornaceae ۵٬۵۶۷ ۴٬۲۸۸ مشاهدات
Cornus sericea
Cornus sericea
Cornus sericea
Cornus sericea

Cornus suecica L.

 
Cornaceae ۳۶۰ ۲۷۸ مشاهدات
Cornus suecica
Cornus suecica
Cornus suecica
Cornus suecica

Cornus walteri Wangerin LC

زغال‌اخته کره‌ای
Cornaceae ۷ ۳ مشاهدات
Cornus walteri
Cornus walteri
Cornus walteri
Cornus walteri

Davidia involucrata Baill.

داویدیا
Cornaceae ۵۴۱ ۳۷۶ مشاهدات
Davidia involucrata
Davidia involucrata
Davidia involucrata
Davidia involucrata

Griselinia littoralis (Raoul) Raoul

برگ‌پهن نیوزیلندی
Cornaceae ۲۵۱ ۱۹۹ مشاهدات
Griselinia littoralis
Griselinia littoralis
Griselinia littoralis
Griselinia littoralis

Nyssa aquatica L. LC

 
Cornaceae ۳۸ ۳۱ مشاهدات
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica

Nyssa sinensis Oliv.

 
Cornaceae ۱۲ ۵ مشاهدات
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis

Nyssa sylvatica Marshall LC

 
Cornaceae ۶۹۱ ۴۵۸ مشاهدات
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica