فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Corylus americana Walter LC

فندق آمریکایی
Betulaceae ۲۱ ۱۴ مشاهدات
Corylus americana
Corylus americana
Corylus americana
Corylus americana

Corylus avellana L. LC

فندق
Betulaceae ۱۷٬۱۶۴ ۱۳٬۸۲۶ مشاهدات
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana

Corylus chinensis Franch. LC

فندق چینی
Betulaceae ۲ ۱ مشاهده
Corylus chinensis
Corylus chinensis

Corylus colurna L. LC

کریلوس کلورنا
Betulaceae ۲٬۲۴۰ ۱٬۵۵۸ مشاهدات
Corylus colurna
Corylus colurna
Corylus colurna
Corylus colurna

Corylus cornuta Marshall LC

فندق نوک‌دار
Betulaceae ۵۲۲ ۴۴۰ مشاهدات
Corylus cornuta
Corylus cornuta
Corylus cornuta
Corylus cornuta

Corylus ferox Wall. LC

 
Betulaceae ۱۶ ۲ مشاهدات
Corylus ferox
Corylus ferox
Corylus ferox
Corylus ferox

Corylus maxima Mill. DD

درخت فندق بزرگ
Betulaceae ۱٬۰۳۵ ۸۲۴ مشاهدات
Corylus maxima
Corylus maxima
Corylus maxima
Corylus maxima