گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Acanthaceae

Acanthaceae

۵۶٬۳۷۹ ۴۷٬۱۸۸ مشاهدات
Acoraceae

Acoraceae

۷۳۰ ۵۶۵ مشاهدات
Actinidiaceae

Actinidiaceae

۳٬۵۵۸ ۲٬۷۶۵ مشاهدات
Adoxaceae

Adoxaceae

۸۸٬۲۵۹ ۶۸٬۲۸۳ مشاهدات
Aizoaceae

Aizoaceae

۲۹٬۱۴۴ ۲۴٬۶۶۷ مشاهدات
Alismataceae

Alismataceae

۱٬۳۹۶ ۱٬۰۲۸ مشاهدات
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

۹٬۴۸۲ ۸٬۳۹۷ مشاهدات
Altingiaceae

Altingiaceae

۱۱٬۹۸۵ ۹٬۲۸۴ مشاهدات
Amaranthaceae

Amaranthaceae

۶۰٬۰۵۲ ۴۹٬۰۶۵ مشاهدات
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

۹۹٬۶۴۴ ۸۳٬۳۵۰ مشاهدات
Anacardiaceae

Anacardiaceae

۵۵٬۵۱۳ ۴۲٬۳۵۰ مشاهدات
Anemiaceae

Anemiaceae

۴۳ ۳۰ مشاهدات
Annonaceae

Annonaceae

۶٬۷۵۶ ۵٬۱۱۱ مشاهدات
Apiaceae

Apiaceae

۱۲۲٬۴۴۹ ۹۲٬۹۰۰ مشاهدات
Apocynaceae

Apocynaceae

۱۴۲٬۷۲۷ ۱۱۹٬۳۴۸ مشاهدات
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

۲۷۵ ۲۱۱ مشاهدات
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

۲۱٬۲۸۰ ۱۶٬۸۶۰ مشاهدات
Araceae

Araceae

۱۳۵٬۹۴۷ ۱۲۲٬۴۱۴ مشاهدات
Araliaceae

Araliaceae

۵۳٬۵۵۴ ۴۴٬۵۲۱ مشاهدات
Araucariaceae

Araucariaceae

۱۱٬۷۲۲ ۸٬۵۷۰ مشاهدات
Arecaceae

Arecaceae

۴۵٬۵۰۲ ۳۲٬۶۳۸ مشاهدات
Argophyllaceae

Argophyllaceae

۲۱۷ ۱۴۶ مشاهدات
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

۱٬۸۲۳ ۱٬۴۳۹ مشاهدات
Asparagaceae

Asparagaceae

۲۱۲٬۰۰۶ ۱۸۰٬۸۱۱ مشاهدات
Aspleniaceae

Aspleniaceae

۱۶٬۰۴۴ ۱۳٬۱۹۳ مشاهدات
Asteraceae

Asteraceae

۵۷۱٬۴۵۹ ۴۶۶٬۹۸۹ مشاهدات
Athyriaceae

Athyriaceae

۱۱۰ ۷۶ مشاهدات
Balsaminaceae

Balsaminaceae

۲۸٬۸۶۷ ۲۳٬۴۲۷ مشاهدات
Basellaceae

Basellaceae

۱٬۷۹۳ ۱٬۳۸۸ مشاهدات
Begoniaceae

Begoniaceae

۲۵٬۱۷۲ ۲۱٬۸۰۵ مشاهدات
Berberidaceae

Berberidaceae

۴۲٬۵۷۲ ۳۳٬۸۴۸ مشاهدات
Betulaceae

Betulaceae

۸۴٬۳۴۴ ۶۳٬۷۱۳ مشاهدات
Bignoniaceae

Bignoniaceae

۵۰٬۶۰۷ ۳۸٬۳۸۲ مشاهدات
Bixaceae

Bixaceae

۲۷۴ ۱۷۲ مشاهدات
Blechnaceae

Blechnaceae

۱٬۴۷۵ ۱٬۱۲۵ مشاهدات
Boraginaceae

Boraginaceae

۱۸۰٬۲۹۱ ۱۴۴٬۹۴۸ مشاهدات
Brassicaceae

Brassicaceae

۱۵۷٬۹۳۲ ۱۲۲٬۰۰۳ مشاهدات
Bromeliaceae

Bromeliaceae

۱۳٬۶۲۲ ۱۱٬۷۹۳ مشاهدات
Burseraceae

Burseraceae

۱۱٬۸۹۶ ۳٬۴۲۵ مشاهدات
Butomaceae

Butomaceae

۱٬۵۵۴ ۱٬۲۴۴ مشاهدات
Buxaceae

Buxaceae

۱۱٬۸۷۰ ۹٬۲۹۳ مشاهدات
Cactaceae

Cactaceae

۶۸٬۹۹۲ ۶۰٬۶۷۳ مشاهدات
Calceolariaceae

Calceolariaceae

۹۴۳ ۷۵۷ مشاهدات
Calophyllaceae

Calophyllaceae

۱٬۱۲۴ ۶۱۸ مشاهدات
Calycanthaceae

Calycanthaceae

۳٬۴۹۲ ۲٬۶۵۵ مشاهدات
Loading...