گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتیکاوش

Abelia chinensis R.Br.

 
۱۴۱ ۹۶ مشاهدات
Caprifoliaceae
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

بامیه
۱٬۳۲۰ ۱٬۱۰۷ مشاهدات
Malvaceae
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abies alba Mill.LC
حداقل نگرانی

 
۳٬۸۹۹ ۲٬۷۱۷ مشاهدات
Pinaceae
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies balsamea (L.) Mill.LC
حداقل نگرانی

نراد بالسام
۹۷۶ ۷۸۶ مشاهدات
Pinaceae
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies cephalonica LoudonLC
حداقل نگرانی

نراد یونانی
۶۸ ۳۰ مشاهدات
Pinaceae
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies fraseri (Pursh) Poir.EN
در معرض خطر

نراد فریزر
۷۴ ۵۷ مشاهدات
Pinaceae
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.LC
حداقل نگرانی

نراد کوهپایه‌ای
۱۷۱ ۱۳۱ مشاهدات
Pinaceae
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies nordmanniana (Steven) SpachLC
حداقل نگرانی

نراد قفقازی
۱٬۹۳۷ ۱٬۲۹۱ مشاهدات
Pinaceae
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies pinsapo Boiss.EN
در معرض خطر

نراد اسپانیا
۱٬۹۴۹ ۱٬۳۸۳ مشاهدات
Pinaceae
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera RehderLC
حداقل نگرانی

نراد اصیل
۲۷۹ ۱۹۴ مشاهدات
Pinaceae
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies veitchii Lindl.LC
حداقل نگرانی

نراد ویچی
۲۰ ۸ مشاهدات
Pinaceae
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Abrus precatorius L.

 
۴۱۰ ۳۱۲ مشاهدات
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp.

ابوتیلون گل گاوپنبه‌ای
۲۶ ۲۴ مشاهدات
Malvaceae
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum

Abutilon theophrasti Medik.

 
۲٬۹۲۹ ۲٬۳۰۷ مشاهدات
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia baileyana F.Muell.

 
۶۶۲ ۵۲۴ مشاهدات
Fabaceae
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia dealbata LinkLC
حداقل نگرانی

آکاسیای نقره‌ای
۵٬۷۱۱ ۴٬۵۲۶ مشاهدات
Fabaceae
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

آکاکیا دکارنس
۲۰ ۱۲ مشاهدات
Fabaceae
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia drummondii Lindl.

اقاقیا درومندی
۷ ۳ مشاهدات
Fabaceae
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii

Acacia mangium Willd.LC
حداقل نگرانی

آکاکیا منگیوم
۲۶۶ ۱۶۹ مشاهدات
Fabaceae
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia podalyriifolia Cunn. ex DonLC
حداقل نگرانی

آکاکیا پدالیریفلیا
۹ ۴ مشاهدات
Fabaceae
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia pycnantha Benth.LC
حداقل نگرانی

اقاقیای طلایی
۳۷۰ ۲۷۷ مشاهدات
Fabaceae
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acaena microphylla Hook.f.

 
۴۳ ۳۱ مشاهدات
Rosaceae
Acaena microphylla
Acaena microphylla
Acaena microphylla
Acaena microphylla

Acaena myriophylla Lindl.

 
۱۳ ۵ مشاهدات
Rosaceae
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla

Acalypha hispida Burm.f.

 
۱٬۱۸۲ ۸۹۱ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
۲٬۳۱۸ ۱٬۷۸۹ مشاهدات
Euphorbiaceae
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Loading...