Melia azedarach L.۱۰۰ ۸٬۰۱۷ مشاهدات

زیتون تلخ
Melia azedarach Flower
flower
Melia azedarach برگ
leaf
Melia azedarach Fruit
fruit
Melia azedarach Bark
bark
Melia azedarach عادت داشتن
habit
Melia azedarach Other
other
Melia azedarach L.
گیاهان مفید گیاهان زراعی و زینتی
خانواده
Meliaceae
جنس
Melia
گونه ها
Melia azedarach L.
نام های رایج
 • زیتون تلخ
IUCN Red List
حداقل نگرانی
Population trend: پایدار
استفاده می کند
 • کاربردهای زیست محیطی
  • زینتی
 • مواد
  • مهره ها
  • چوب
 • پزشکی
  • فرهنگ عامه
 • آفت‌کش
  • کنترل آفات گیاهی
 • سم
  • پستانداران
 • علف هرز
  • آلاینده بذر

Would you like to enhance this image gallery? Contribute to Pl@ntNet

جغرافیایی (داده های عمومی) 5

Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower

جغرافیایی (داده های خصوصی) 13

Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower

موقعیت جغرافیایی ندارد 8

Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower
Melia azedarach Flower