علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Achillea

Achillea

۲۵٬۰۱۰ ۲۰٬۸۷۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Ambrosia

Ambrosia

۶٬۰۶۷ ۴٬۷۹۲ مشاهدات
۴ species_plural
Anacyclus

Anacyclus

۳٬۶۵۳ ۲٬۴۵۸ مشاهدات
۳ species_plural
Andryala

Andryala

۳٬۵۸۳ ۲٬۴۸۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Anthemis

Anthemis

۵٬۱۰۸ ۳٬۹۱۵ مشاهدات
۲ species_plural
Arctium

Arctium

۲۰٬۸۳۵ ۱۶٬۴۴۴ مشاهدات
۲ species_plural
Arnoseris

Arnoseris

۹۵ ۴۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Artemisia

Artemisia

۲۳٬۲۶۹ ۱۸٬۱۸۵ مشاهدات
۵ species_plural
Asteriscus

Asteriscus

۴۷۰ ۳۲۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Atractylis

Atractylis

۲۳۲ ۱۱۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Bellis

Bellis

۱۹٬۳۲۳ ۱۶٬۴۹۶ مشاهدات
۲ species_plural
Bidens

Bidens

۹٬۲۲۸ ۶٬۸۵۰ مشاهدات
۶ species_plural
Bombycilaena

Bombycilaena

۳۹۷ ۲۷۷ مشاهدات
۲ species_plural
Calendula

Calendula

۴۷۰ ۳۷۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Carduus

Carduus

۹٬۶۹۵ ۶٬۸۲۵ مشاهدات
۵ species_plural
Carlina

Carlina

۲٬۰۶۳ ۱٬۴۹۵ مشاهدات
۲ species_plural
Carthamus

Carthamus

۱٬۶۷۵ ۱٬۱۴۴ مشاهدات
۲ species_plural
Centaurea

Centaurea

۳۱٬۱۶۲ ۲۳٬۰۱۵ مشاهدات
۱۲ species_plural
Chamaemelum

Chamaemelum

۲٬۶۰۶ ۲٬۰۹۷ مشاهدات
۲ species_plural
Chondrilla

Chondrilla

۱٬۸۸۲ ۱٬۲۱۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Cichorium

Cichorium

۲۷٬۷۴۶ ۲۳٬۱۴۶ مشاهدات
۳ species_plural
Cirsium

Cirsium

۳۵٬۳۹۳ ۲۶٬۶۴۶ مشاهدات
۳ species_plural
Cladanthus

Cladanthus

۳۱۱ ۱۸۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Coleostephus

Coleostephus

۸۲۹ ۵۰۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Cota

Cota

۱٬۷۷۳ ۱٬۳۵۶ مشاهدات
۲ species_plural
Crepis

Crepis

۲۶٬۵۸۷ ۱۸٬۷۲۷ مشاهدات
۱۱ species_plural
Crupina

Crupina

۸۲ ۴۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Cyanus

Cyanus

۱۳٬۷۴۲ ۱۲٬۱۱۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Dittrichia

Dittrichia

۸٬۸۹۴ ۶٬۵۲۷ مشاهدات
۲ species_plural
Doronicum

Doronicum

۹۲۵ ۶۷۸ مشاهدات
۱ گونه ها
Echinops

Echinops

۴٬۶۶۰ ۳٬۵۷۸ مشاهدات
۱ گونه ها
Erigeron

Erigeron

۲۵٬۹۶۴ ۱۹٬۴۳۸ مشاهدات
۷ species_plural
Eupatorium

Eupatorium

۱۹٬۴۱۷ ۱۴٬۹۵۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Filago

Filago

۱٬۱۲۱ ۶۹۴ مشاهدات
۷ species_plural
Galactites

Galactites

۵٬۵۲۸ ۴٬۰۷۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Galinsoga

Galinsoga

۷٬۰۰۹ ۵٬۲۷۱ مشاهدات
۲ species_plural
Gamochaeta

Gamochaeta

۲ ۱ مشاهده
۱ گونه ها
Geropogon

Geropogon

۳۵۱ ۲۲۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Glebionis

Glebionis

۹٬۷۲۴ ۷٬۶۷۲ مشاهدات
۲ species_plural
Gnaphalium

Gnaphalium

۱٬۰۵۰ ۷۵۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Hedypnois

Hedypnois

۳۷۶ ۱۹۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Helianthus

Helianthus

۲۲٬۶۴۸ ۱۹٬۶۱۲ مشاهدات
۲ species_plural
Helminthotheca

Helminthotheca

۷٬۰۳۴ ۴٬۷۰۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Hyoseris

Hyoseris

۱٬۰۶۶ ۷۱۷ مشاهدات
۲ species_plural
Hypochaeris

Hypochaeris

۱۱٬۹۲۷ ۸٬۵۸۰ مشاهدات
۳ species_plural
Inula

Inula

۱۰ ۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Iva

Iva

۸۳ ۶۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Jacobaea

Jacobaea

۱۸٬۱۶۶ ۱۴٬۱۱۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Lactuca

Lactuca

۲۲٬۷۴۸ ۱۶٬۷۳۷ مشاهدات
۶ species_plural
Laphangium

Laphangium

۹۲۵ ۶۴۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Loading...