علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Anchusa

Anchusa

۵٬۰۷۵ ۳٬۸۶۲ مشاهدات
۳ species_plural
Asperugo

Asperugo

۳۷۴ ۲۵۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Borago

Borago

۱۸٬۵۵۶ ۱۵٬۸۸۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Buglossoides

Buglossoides

۴٬۹۸۰ ۳٬۷۶۱ مشاهدات
۳ species_plural
Cerinthe

Cerinthe

۲٬۴۰۱ ۱٬۷۷۷ مشاهدات
۲ species_plural
Cynoglossum

Cynoglossum

۶٬۱۴۲ ۴٬۳۹۱ مشاهدات
۲ species_plural
Echium

Echium

۳۷٬۷۲۲ ۳۰٬۷۵۴ مشاهدات
۳ species_plural
Heliotropium

Heliotropium

۴٬۸۶۱ ۳٬۴۹۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Lappula

Lappula

۲۰۷ ۱۴۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Lycopsis

Lycopsis

۲٬۲۷۱ ۱٬۵۲۸ مشاهدات
۱ گونه ها
Myosotis

Myosotis

۵٬۷۷۹ ۴٬۲۹۷ مشاهدات
۵ species_plural
Neatostema

Neatostema

۳۲۰ ۱۶۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Nonea

Nonea

۵۴ ۲۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Omphalodes

Omphalodes

۱۲۰ ۶۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Phacelia

Phacelia

۱۵٬۴۲۴ ۱۳٬۱۸۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Symphytum

Symphytum

۱۸٬۱۰۲ ۱۴٬۵۶۰ مشاهدات
۱ گونه ها