علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Abutilon

Abutilon

۲٬۳۹۷ ۱٬۸۷۸ مشاهدات
species_plural ۱
Althaea

Althaea

۳٬۶۹۶ ۲٬۶۰۵ مشاهدات
species_plural ۲
Hibiscus

Hibiscus

۸۰۹ ۶۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Malope

Malope

۲۷ ۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Malva

Malva

۴۴٬۹۸۹ ۳۵٬۶۷۰ مشاهدات
species_plural ۱۲
Modiola

Modiola

۱۰۷ ۸۲ مشاهدات
species_plural ۱