علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا مشارکت ها

Lana
Lana ۱ ژوئن ۲۰۲۳

Impatiens parviflora DC.

گل گل‌ریز Balsaminaceae

Impatiens parviflora برگ
leaf
Ronny Lui
Ronny Lui ۱ ژوئن ۲۰۲۳

Mentha suaveolens Ehrh.

نعنای سیبی Lamiaceae

Mentha suaveolens برگ
leaf
Krzysztof Czaja
Krzysztof Czaja ۱ مه ۲۰۲۳

ناشناس

 

Flower
flower
Krzysztof Czaja
Krzysztof Czaja ۱ ژوئن ۲۰۲۳

ناشناس

 

Flower
flower
Jean-Marc Saunal
Jean-Marc Saunal ۱ ژوئن ۲۰۲۱

Convolvulus cantabrica L.

پیچک ایتالیایی Convolvulaceae

Convolvulus cantabrica Flower
flower
Loading...