علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا مشارکت ها

sonia sonia
sonia sonia ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

ناشناس

 

برگ
leaf
sonia sonia
sonia sonia ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

Tussilago farfara L.

پای خر Asteraceae

Tussilago farfara Flower
flower
Chadi Madi
Chadi Madi ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

Solanum tuberosum L.

سیب‌زمینی Solanaceae

Solanum tuberosum برگ
leaf
Chadi Madi
Chadi Madi ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

ناشناس

 

برگ
leaf
Audeliz Rivera
Audeliz Rivera ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴

ناشناس

 

برگ
leaf
ila kiba
ila kiba ۲۴ فوریه ۲۰۲۴

ila kiba
ila kiba ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

Galium aparine L.

بی تی راخ Rubiaceae

Galium aparine برگ
leaf
ila kiba
ila kiba ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

Sonchus asper (L.) Hill

شیرتیغک Asteraceae

Sonchus asper برگ
leaf
dara olu
dara olu ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳

ناشناس

 

برگ
leaf
Loading...