Chenopodium album L.۱۰۰ ۱۱٬۳۸۵ مشاهدات

Chenopodium album Flower
flower
Chenopodium album برگ
leaf
Chenopodium album Fruit
fruit
Chenopodium album Bark
bark
Chenopodium album عادت داشتن
habit
Chenopodium album L.
علف‌های هرز
خانواده
Amaranthaceae
جنس
Chenopodium
گونه ها
Chenopodium album L.
نام های رایج
استفاده می کند
 • میزبان ارگانیسم های مضر
  • بیماری های محصول
 • غذا
  • شبه غلات
 • پزشکی
  • فرهنگ عامه
 • سم
  • پستانداران
 • علف هرز
  • آلاینده بذر

Would you like to enhance this image gallery? Contribute to Pl@ntNet

جغرافیایی (داده های عمومی) 10

Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower

جغرافیایی (داده های خصوصی) 17

Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower

موقعیت جغرافیایی ندارد 10

Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower
Chenopodium album Flower