Chenopodium ficifolium Sm.۱۰۰ ۱٬۱۳۱ مشاهدات

Chenopodium ficifolium Flower
flower
Chenopodium ficifolium برگ
leaf
Chenopodium ficifolium Fruit
fruit
Chenopodium ficifolium Bark
bark
Chenopodium ficifolium عادت داشتن
habit
Chenopodium ficifolium Sm.
علف‌های هرز
خانواده
Amaranthaceae
جنس
Chenopodium
گونه ها
Chenopodium ficifolium Sm.
نام های رایج
استفاده می کند
  • منبع ژن
    • ورودی ژنتیکی
  • علف هرز
    • آلاینده بذر

Would you like to enhance this image gallery? Contribute to Pl@ntNet

جغرافیایی (داده های عمومی) 3

Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower

جغرافیایی (داده های خصوصی) 6

Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower

موقعیت جغرافیایی ندارد 8

Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower
Chenopodium ficifolium Flower