علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Abutilon theophrasti Medik.3038 تصاویر
Acer campestre L.19982 تصاویر
Acer pseudoplatanus L.23237 تصاویر
Achillea millefolium L.25774 تصاویر
Adonis aestivalis L.788 تصاویر
Adonis annua L.878 تصاویر
Adonis flammea Jacq.325 تصاویر
Adonis microcarpa DC.150 تصاویر
Aegilops biuncialis Vis.17 تصاویر
Aegilops cylindrica Host62 تصاویر
Aegilops geniculata Roth1045 تصاویر
Aegilops neglecta Req. ex Bertol.136 تصاویر
Aegilops triuncialis L.169 تصاویر
Aegilops ventricosa Tausch81 تصاویر
Aegopodium podagraria L.12751 تصاویر
Aethusa cynapium L.1971 تصاویر
Agrimonia eupatoria L.11965 تصاویر
Agrostemma githago L.4257 تصاویر
Agrostis canina L.50 تصاویر
Agrostis capillaris L.1830 تصاویر
Agrostis castellana Boiss. & Reut.13 تصاویر
Agrostis gigantea Roth165 تصاویر
Agrostis stolonifera L.402 تصاویر
Agrostis vinealis Schreb.24 تصاویر
Aira caryophyllea L.461 تصاویر
Aira cupaniana Guss.33 تصاویر
Aira multiculmis Dumort.20 تصاویر
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.1064 تصاویر
Ajuga reptans L.22320 تصاویر
Alchemilla alpina L.1742 تصاویر
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande31761 تصاویر
Allium ampeloprasum L.5431 تصاویر
Allium cyrilli Ten.33 تصاویر
Allium neapolitanum Cirillo3382 تصاویر
Allium nigrum L.4077 تصاویر
Allium oleraceum L.741 تصاویر
Allium pallens L.113 تصاویر
Allium paniculatum L.244 تصاویر
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don740 تصاویر
Allium polyanthum Schult. & Schult.f.537 تصاویر
Allium roseum L.3633 تصاویر
Allium rotundum L.585 تصاویر
Allium scorodoprasum L.1101 تصاویر
Allium sphaerocephalon L.3031 تصاویر
Allium subhirsutum L.754 تصاویر
Allium trifoliatum Cirillo241 تصاویر
Allium triquetrum L.4285 تصاویر
Allium vineale L.3525 تصاویر
Alopecurus aequalis Sobol.137 تصاویر
Alopecurus geniculatus L.131 تصاویر
Alopecurus myosuroides Huds.576 تصاویر
Alopecurus pratensis L.2940 تصاویر
Alopecurus rendlei Eig42 تصاویر
Althaea cannabina L.1541 تصاویر
Althaea officinalis L.3468 تصاویر
Alyssum alyssoides (L.) L.1137 تصاویر
Alyssum simplex Rudolph6 تصاویر
Amaranthus albus L.522 تصاویر
Amaranthus blitoides S.Watson521 تصاویر
Amaranthus blitum L.2373 تصاویر
Amaranthus caudatus L.3628 تصاویر
Amaranthus deflexus L.1783 تصاویر
Amaranthus graecizans L.37 تصاویر
Amaranthus hybridus L.1444 تصاویر
Amaranthus retroflexus L.8544 تصاویر
Amaranthus viridis L.1646 تصاویر
Ambrosia artemisiifolia L.5024 تصاویر
Ambrosia psilostachya DC.402 تصاویر
Ambrosia tenuifolia Spreng.51 تصاویر
Ambrosia trifida L.1064 تصاویر
Ammi majus L.2106 تصاویر
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.64 تصاویر
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.16710 تصاویر
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.2829 تصاویر
Anacyclus radiatus Loisel.1492 تصاویر
Anacyclus valentinus L.20 تصاویر
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.1284 تصاویر
Anchusa italica Retz.87 تصاویر
Anchusa officinalis L.5128 تصاویر
Anchusa undulata L.803 تصاویر
Androsace elongata L.60 تصاویر
Androsace maxima L.141 تصاویر
Androsace septentrionalis L.181 تصاویر
Andryala integrifolia L.4248 تصاویر
Anemone coronaria L.4665 تصاویر
Anemone hortensis L.2279 تصاویر
Anethum graveolens L.2721 تصاویر
Angelica sylvestris L.9759 تصاویر
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev982 تصاویر
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski1 تصاویر
Anisantha madritensis (L.) Nevski350 تصاویر
Anisantha rubens (L.) Nevski280 تصاویر
Anisantha sterilis (L.) Nevski2142 تصاویر
Anisantha tectorum (L.) Nevski233 تصاویر
Anthemis arvensis L.4227 تصاویر
Anthemis cotula L.1671 تصاویر
Anthericum liliago L.4015 تصاویر
Anthoxanthum aristatum Boiss.58 تصاویر
Anthoxanthum odoratum L.2434 تصاویر
Anthoxanthum ovatum Lag.3 تصاویر
Anthriscus caucalis M.Bieb.1822 تصاویر
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.3256 تصاویر
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.20034 تصاویر
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff101 تصاویر
Anthyllis vulneraria L.9369 تصاویر
Apera interrupta (L.) P.Beauv.31 تصاویر
Apera spica-venti (L.) P.Beauv.99 تصاویر
Aphanes arvensis L.422 تصاویر
Aphanes australis Rydb.54 تصاویر
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm.3 تصاویر
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub2 تصاویر
Aquilegia vulgaris L.20915 تصاویر
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée1330 تصاویر
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.2162 تصاویر
Arctium lappa L.10634 تصاویر
Arctium minus (Hill) Bernh.11828 تصاویر
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.78 تصاویر
Arenaria serpyllifolia L.1517 تصاویر
Argentina anserina (L.) Rydb.5037 تصاویر
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.2997 تصاویر
Aristolochia clematitis L.3130 تصاویر
Aristolochia pallida Willd.94 تصاویر
Aristolochia paucinervis Pomel340 تصاویر
Aristolochia rotunda L.1172 تصاویر
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte119 تصاویر
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl.68 تصاویر
Artemisia annua L.3612 تصاویر
Artemisia biennis Willd.145 تصاویر
Artemisia campestris L.1766 تصاویر
Artemisia verlotiorum Lamotte2499 تصاویر
Artemisia vulgaris L.17595 تصاویر
Arum italicum Mill.17795 تصاویر
Arum maculatum L.7481 تصاویر
Arundo donax L.3084 تصاویر
Asparagus acutifolius L.3754 تصاویر
Asparagus officinalis L.3265 تصاویر
Asperugo procumbens L.460 تصاویر
Asperula arvensis L.167 تصاویر
Asperula cynanchica L.1057 تصاویر
Asphodelus albus Mill.5770 تصاویر
Asphodelus fistulosus L.2770 تصاویر
Asteriscus aquaticus (L.) Less.534 تصاویر
Astragalus boeticus L.191 تصاویر
Astragalus echinatus Murray109 تصاویر
Astragalus hamosus L.609 تصاویر
Astragalus sesameus L.248 تصاویر
Astragalus stella L.2 تصاویر
Atocion armeria (L.) Raf.2080 تصاویر
Atractylis cancellata L.252 تصاویر
Atriplex hortensis L.1124 تصاویر
Atriplex littoralis L.311 تصاویر
Atriplex patula L.731 تصاویر
Atriplex prostrata Boucher ex DC.1379 تصاویر
Atriplex rosea L.40 تصاویر
Atriplex sagittata Borkh.244 تصاویر
Atriplex tatarica L.126 تصاویر
Avena barbata Pott ex Link1332 تصاویر
Avena brevis Roth1 تصاویر
Avena fatua L.2771 تصاویر
Avena sativa L.3844 تصاویر
Avena sterilis L.266 تصاویر
Avena strigosa Schreb.24 تصاویر
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.132 تصاویر
Ballota nigra L.5417 تصاویر
Barbarea intermedia Boreau628 تصاویر
Barbarea verna (Mill.) Asch.1561 تصاویر
Barbarea vulgaris R.Br.5950 تصاویر
Bartsia trixago L.2303 تصاویر
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott44 تصاویر
Bassia prostrata (L.) Beck117 تصاویر
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott448 تصاویر
Bellevalia ciliata (Cirillo) T.Nees21 تصاویر
Bellevalia romana (L.) Sweet126 تصاویر
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth93 تصاویر
Bellis annua L.5796 تصاویر
Bellis perennis L.14694 تصاویر
Berteroa incana (L.) DC.5161 تصاویر
Beta vulgaris L.9187 تصاویر
Bidens aurea (Aiton) Sherff1080 تصاویر
Bidens bipinnata L.1295 تصاویر
Bidens frondosa L.2888 تصاویر
Bidens pilosa L.2947 تصاویر
Bidens subalternans DC.429 تصاویر
Bidens tripartita L.1134 تصاویر
Bifora radians M.Bieb.170 تصاویر
Bifora testiculata (L.) Roth1 تصاویر
Biscutella auriculata L.240 تصاویر
Biscutella cichoriifolia Loisel.344 تصاویر
Biscutella didyma L.116 تصاویر
Biserrula epiglottis (L.) Coulot, Rabaute & J.-M.Tison24 تصاویر
Biserrula pelecinus L.102 تصاویر
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.274 تصاویر
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.3367 تصاویر
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.27 تصاویر
Blitum capitatum L.172 تصاویر
Blitum virgatum L.127 تصاویر
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla795 تصاویر
Bombycilaena discolor (Pers.) M.Laínz28 تصاویر
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.451 تصاویر
Borago officinalis L.20004 تصاویر
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter449 تصاویر
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng559 تصاویر
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.155 تصاویر
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.160 تصاویر
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.443 تصاویر
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.544 تصاویر
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.55 تصاویر
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.1571 تصاویر
Brassica fruticulosa Cirillo222 تصاویر
Brassica napus L.9807 تصاویر
Brassica nigra (L.) K.Koch116 تصاویر
Brassica oleracea L.8532 تصاویر
Brassica rapa L.3944 تصاویر
Brassica tournefortii Gouan298 تصاویر
Briza maxima L.2057 تصاویر
Briza media L.1109 تصاویر
Briza minor L.339 تصاویر
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.850 تصاویر
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub414 تصاویر
Bromus arvensis L.152 تصاویر
Bromus catharticus Vahl235 تصاویر
Bromus commutatus Schrad.103 تصاویر
Bromus grossus Desf. ex DC.1 تصاویر
Bromus hordeaceus L.3065 تصاویر
Bromus intermedius Guss.2 تصاویر
Bromus japonicus Thunb.10 تصاویر
Bromus lanceolatus Roth76 تصاویر
Bromus racemosus L.192 تصاویر
Bromus scoparius L.13 تصاویر
Bromus secalinus L.237 تصاویر
Bromus squarrosus L.125 تصاویر
Bryonia cretica L.7463 تصاویر
Bufonia tenuifolia L.2 تصاویر
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.1172 تصاویر
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst.38 تصاویر
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.3985 تصاویر
Bunias erucago L.1173 تصاویر
Bunias orientalis L.2580 تصاویر
Bunium bulbocastanum L.119 تصاویر
Bunium pachypodum P.W.Ball9 تصاویر
Bupleurum baldense Turra266 تصاویر
Bupleurum gerardi All.1 تصاویر
Bupleurum lancifolium Hornem.31 تصاویر
Bupleurum praealtum L.136 تصاویر
Bupleurum rotundifolium L.528 تصاویر
Bupleurum semicompositum L.45 تصاویر
Bupleurum subovatum Link ex Spreng.78 تصاویر
Bupleurum tenuissimum L.86 تصاویر
Calendula arvensis (Vaill.) L.484 تصاویر
Calepina irregularis (Asso) Thell.1713 تصاویر
Camelina alyssum (Mill.) Thell.3 تصاویر
Camelina microcarpa Andrz. ex DC.112 تصاویر
Camelina rumelica Velen.18 تصاویر
Camelina sativa (L.) Crantz224 تصاویر
Campanula erinus L.470 تصاویر
Campanula glomerata L.8125 تصاویر
Campanula rapunculoides L.5588 تصاویر
Campanula rapunculus L.8472 تصاویر
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.10086 تصاویر
Cardamine flexuosa With.5418 تصاویر
Cardamine hirsuta L.4067 تصاویر
Carduus acicularis Bertol.17 تصاویر
Carduus crispus Guirão ex Nyman121 تصاویر
Carduus nutans L.4934 تصاویر
Carduus pycnocephalus L.4589 تصاویر
Carduus tenuiflorus Curtis1439 تصاویر
Carex echinata Murray302 تصاویر
Carex flacca Schreb.2008 تصاویر
Carex hirta L.892 تصاویر
Carex pendula Huds.4520 تصاویر
Carlina lanata L.126 تصاویر
Carlina vulgaris L.2037 تصاویر
Carpinus betulus L.20929 تصاویر
Carthamus caeruleus L.183 تصاویر
Carthamus lanatus L.1743 تصاویر
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.471 تصاویر
Caucalis platycarpos L.489 تصاویر
Cenchrus incertus M.A.Curtis15 تصاویر
Centaurea aspera L.3601 تصاویر
Centaurea benedicta (L.) L.358 تصاویر
Centaurea calcitrapa L.1829 تصاویر
Centaurea collina L.838 تصاویر
Centaurea diffusa Lam.231 تصاویر
Centaurea diluta Aiton28 تصاویر
Centaurea jacea L.14536 تصاویر
Centaurea melitensis L.815 تصاویر
Centaurea napifolia L.475 تصاویر
Centaurea pullata L.1037 تصاویر
Centaurea scabiosa L.8984 تصاویر
Centaurea solstitialis L.1339 تصاویر
Centaurium erythraea Rafn8220 تصاویر
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce794 تصاویر
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.1143 تصاویر
Centranthus ruber (L.) DC.19535 تصاویر
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.2 تصاویر
Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.1 تصاویر
Cerastium arvense L.5363 تصاویر
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.68 تصاویر
Cerastium diffusum Pers.142 تصاویر
Cerastium dubium (Bastard) Guépin35 تصاویر
Cerastium fontanum Baumg.4125 تصاویر
Cerastium glomeratum Thuill.4694 تصاویر
Cerastium pumilum Curtis421 تصاویر
Cerastium ramosissimum Boiss.19 تصاویر
Cerastium semidecandrum L.490 تصاویر
Cerastium siculum Guss.3 تصاویر
Ceratocephala falcata (L.) Pers.17 تصاویر
Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin22 تصاویر
Cerinthe major L.2117 تصاویر
Cerinthe minor L.540 تصاویر
Chaenorrhinum minus (L.) Lange11 تصاویر
Chaerophyllum temulum L.6347 تصاویر
Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb.85 تصاویر
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.106 تصاویر
Chamaemelum nobile (L.) All.2773 تصاویر
Chelidonium majus L.26718 تصاویر
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes507 تصاویر
Chenopodium album L.14984 تصاویر
Chenopodium ficifolium Sm.1635 تصاویر
Chenopodium strictum Roth10 تصاویر
Chenopodium vulvaria L.878 تصاویر
Chondrilla juncea L.2004 تصاویر
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss.417 تصاویر
Cichorium endivia L.10205 تصاویر
Cichorium intybus L.19882 تصاویر
Cichorium pumilum Jacq.335 تصاویر
Cirsium arvense (L.) Scop.16706 تصاویر
Cirsium palustre (L.) Coss. ex Scop.750 تصاویر
Cirsium vulgare (Savi) Ten.21041 تصاویر
Cladanthus mixtus (L.) Chevall.397 تصاویر
Claytonia perfoliata Donn ex Willd.3417 تصاویر
Clematis flammula L.4695 تصاویر
Clematis vitalba L.19416 تصاویر
Clinopodium acinos (L.) Kuntze766 تصاویر
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze5688 تصاویر
Clinopodium vulgare L.7819 تصاویر
Clypeola jonthlaspi L.166 تصاویر
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet420 تصاویر
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f.1063 تصاویر
Conium maculatum L.8187 تصاویر
Conopodium majus (Gouan) Loret1944 تصاویر
Conringia orientalis (L.) Dumort.76 تصاویر
Convolvulus althaeoides L.3893 تصاویر
Convolvulus arvensis L.17654 تصاویر
Convolvulus betonicifolius Mill.47 تصاویر
Convolvulus cantabrica L.2375 تصاویر
Convolvulus sepium L.5439 تصاویر
Convolvulus siculus L.169 تصاویر
Convolvulus silvaticus Kit.797 تصاویر
Convolvulus tricolor L.2109 تصاویر
Coriandrum sativum L.3369 تصاویر
Corispermum pallasii Steven103 تصاویر
Cornus sanguinea L.29027 تصاویر
Coronilla scorpioides (L.) Koch89 تصاویر
Coronilla securidaca L.172 تصاویر
Coronilla varia L.8172 تصاویر
Corrigiola littoralis L.5 تصاویر
Corrigiola telephiifolia Pourr.130 تصاویر
Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv.2 تصاویر
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.4 تصاویر
Cota altissima (L.) J.Gay5 تصاویر
Cota tinctoria (L.) J.Gay2584 تصاویر
Crassula tillaea Lest.-Garl.554 تصاویر
Crataegus monogyna Jacq.25232 تصاویر
Crepis bellidifolia Loisel.31 تصاویر
Crepis biennis L.5098 تصاویر
Crepis bursifolia L.1966 تصاویر
Crepis capillaris (L.) Wallr.9971 تصاویر
Crepis foetida L.2196 تصاویر
Crepis pulchra L.1069 تصاویر
Crepis sancta (L.) Bornm.3770 تصاویر
Crepis setosa Haller f.2760 تصاویر
Crepis tectorum Huds.12 تصاویر
Crepis vesicaria L.3345 تصاویر
Crepis zacintha (L.) Loisel.7 تصاویر
Crucianella angustifolia L.129 تصاویر
Crucianella latifolia L.65 تصاویر
Cruciata laevipes Opiz5463 تصاویر
Crupina vulgaris Pers. ex Cass.96 تصاویر
Cucurbita pepo L.5423 تصاویر
Cuscuta approximata Bab.39 تصاویر
Cuscuta campestris Yunck.614 تصاویر
Cuscuta epilinum Weihe14 تصاویر
Cuscuta epithymum (L.) L.1183 تصاویر
Cuscuta europaea L.308 تصاویر
Cuscuta monogyna Vahl34 تصاویر
Cuscuta planiflora Ten.65 تصاویر
Cuscuta scandens Brot.39 تصاویر
Cuscuta suaveolens Ser.1 تصاویر
Cyanus segetum Hill13926 تصاویر
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult.60 تصاویر
Cymbalaria muralis P.Gaertn.169 تصاویر
Cynodon dactylon (L.) Pers.2566 تصاویر
Cynoglossum creticum Mill.3775 تصاویر
Cynoglossum officinale L.3340 تصاویر
Cynosurus cristatus L.813 تصاویر
Cynosurus echinatus L.641 تصاویر
Cynosurus effusus Link14 تصاویر
Cyperus eragrostis Lam.2486 تصاویر
Cyperus esculentus L.841 تصاویر
Cyperus longus L.594 تصاویر
Cyperus rotundus L.1002 تصاویر
Dactylis glomerata L.10759 تصاویر
Daphne laureola L.3980 تصاویر
Dasypyrum villosum (L.) Borbás1 تصاویر
Datura ferox L.354 تصاویر
Datura stramonium L.14423 تصاویر
Daucus aureus Desf.3 تصاویر
Daucus carota L.25920 تصاویر
Daucus muricatus (L.) L.183 تصاویر
Delphinium ajacis L.5889 تصاویر
Delphinium consolida L.2486 تصاویر
Delphinium halteratum Sm.93 تصاویر
Delphinium orientale J.Gay62 تصاویر
Delphinium pubescens DC.67 تصاویر
Delphinium verdunense Balb.227 تصاویر
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.505 تصاویر
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl809 تصاویر
Dianthus armeria L.2559 تصاویر
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.49 تصاویر
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.2254 تصاویر
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin5767 تصاویر
Diplotaxis erucoides (L.) DC.7243 تصاویر
Diplotaxis muralis (L.) DC.874 تصاویر
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.5720 تصاویر
Diplotaxis viminea (L.) DC.54 تصاویر
Dipsacus fullonum L.14210 تصاویر
Dipsacus sativus (L.) Honck.2587 تصاویر
Dittrichia graveolens (L.) Greuter959 تصاویر
Dittrichia viscosa (L.) Greuter8294 تصاویر
Doronicum plantagineum L.1076 تصاویر
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.108 تصاویر
Draba muralis L.200 تصاویر
Draba verna L.2518 تصاویر
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants1091 تصاویر
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants108 تصاویر
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants52 تصاویر
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants264 تصاویر
Ecballium elaterium (L.) A.Rich.5224 تصاویر
Echinaria capitata (L.) Desf.106 تصاویر
Echinochloa colona (L.) Link35 تصاویر
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.2606 تصاویر
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald43 تصاویر
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch16 تصاویر
Echinops ritro L.4852 تصاویر
Echium calycinum Viv.100 تصاویر
Echium plantagineum L.7593 تصاویر
Echium vulgare L.35108 تصاویر
Eleusine indica (L.) Gaertn.873 تصاویر
Elymus caninus (L.) L.188 تصاویر
Elytrigia intermedia (Host) Nevski18 تصاویر
Emex spinosa (L.) Campd.335 تصاویر
Epilobium angustifolium L.17171 تصاویر
Epilobium ciliatum Raf.4372 تصاویر
Epilobium hirsutum L.13324 تصاویر
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri102 تصاویر
Epilobium montanum L.3374 تصاویر
Epilobium palustre L.417 تصاویر
Epilobium parviflorum Schreb.4147 تصاویر
Epilobium roseum (Schreb.) Schreb.62 تصاویر
Epilobium tetragonum L.4165 تصاویر
Equisetum arvense L.6383 تصاویر
Equisetum palustre L.925 تصاویر
Equisetum ramosissimum Desf.787 تصاویر
Equisetum sylvaticum L.2426 تصاویر
Equisetum telmateia Ehrh.5889 تصاویر
Eragrostis barrelieri Daveau61 تصاویر
Eragrostis cilianensis (All.) Janch.24 تصاویر
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link25 تصاویر
Eragrostis minor Host272 تصاویر
Eragrostis multicaulis Steud.6 تصاویر
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees27 تصاویر
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.54 تصاویر
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.4164 تصاویر
Erigeron acris L.906 تصاویر
Erigeron annuus (L.) Desf.9626 تصاویر
Erigeron blakei Cabrera8 تصاویر
Erigeron bonariensis L.1874 تصاویر
Erigeron canadensis L.9829 تصاویر
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip.1676 تصاویر
Erigeron sumatrensis Retz.3939 تصاویر
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell.901 تصاویر
Erodium botrys (Cav.) Bertol.557 تصاویر
Erodium chium (Burm.f.) Willd.19 تصاویر
Erodium ciconium (L.) L'Hér.2252 تصاویر
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.13145 تصاویر
Erodium laciniatum (Cav.) Willd.183 تصاویر
Erodium malacoides (L.) L'Hér.3996 تصاویر
Erodium moschatum (L.) L'Hér.4553 تصاویر
Eruca sativa Mill.1369 تصاویر
Eruca vesicaria (L.) Cav.2714 تصاویر
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz320 تصاویر
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz1402 تصاویر
Ervum tetraspermum L.10 تصاویر
Eryngium campestre L.5560 تصاویر
Erysimum cheiranthoides L.1157 تصاویر
Eupatorium cannabinum L.20620 تصاویر
Euphorbia aleppica L.12 تصاویر
Euphorbia amygdaloides L.8862 تصاویر
Euphorbia chamaesyce L.153 تصاویر
Euphorbia cyparissias L.16327 تصاویر
Euphorbia esula L.2104 تصاویر
Euphorbia exigua L.603 تصاویر
Euphorbia falcata L.175 تصاویر
Euphorbia glyptosperma Engelm.36 تصاویر
Euphorbia helioscopia L.8761 تصاویر
Euphorbia lathyris L.9222 تصاویر
Euphorbia maculata L.784 تصاویر
Euphorbia nutans Lag.374 تصاویر
Euphorbia peplus L.6847 تصاویر
Euphorbia platyphyllos L.574 تصاویر
Euphorbia prostrata Aiton1532 تصاویر
Euphorbia pterococca Brot.43 تصاویر
Euphorbia segetalis L.2648 تصاویر
Euphorbia serpens Kunth451 تصاویر
Euphorbia serrata L.3595 تصاویر
Euphorbia stricta L.443 تصاویر
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel.67 تصاویر
Euphorbia taurinensis All.51 تصاویر
Euphorbia terracina L.645 تصاویر
Fagopyrum esculentum Moench6023 تصاویر
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.199 تصاویر
Fagus sylvatica L.29333 تصاویر
Falcaria vulgaris Bernh.1053 تصاویر
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve1481 تصاویر
Fallopia dumetorum (L.) Holub959 تصاویر
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.6469 تصاویر
Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey.199 تصاویر
Festuca filiformis Pourr.182 تصاویر
Festuca heterophylla Lam.169 تصاویر
Festuca ovina L.248 تصاویر
Festuca rubra L.375 تصاویر
Ficaria verna Huds.25435 تصاویر
Filago arvensis L.212 تصاویر
Filago congesta Guss. ex DC.12 تصاویر
Filago germanica (L.) Huds.191 تصاویر
Filago lutescens Jord.26 تصاویر
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC.1 تصاویر
Filago pygmaea L.395 تصاویر
Filago pyramidata L.563 تصاویر
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.13054 تصاویر
Foeniculum vulgare Mill.11304 تصاویر
Fragaria vesca L.11888 تصاویر
Fraxinus excelsior L.24452 تصاویر
Fumaria agraria Lag.199 تصاویر
Fumaria barnolae Sennen & Pau45 تصاویر
Fumaria bastardii Boreau1128 تصاویر
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra33 تصاویر
Fumaria capreolata L.3978 تصاویر
Fumaria densiflora DC.692 تصاویر
Fumaria flabellata Gasp.11 تصاویر
Fumaria kralikii Jord.19 تصاویر
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch2277 تصاویر
Fumaria officinalis L.7708 تصاویر
Fumaria parviflora Lam.562 تصاویر
Fumaria petteri Rchb.19 تصاویر
Fumaria reuteri Boiss.7 تصاویر
Fumaria schleicheri Soy.-Will.22 تصاویر
Fumaria vaillantii Loisel.281 تصاویر
Gagea lutea (L.) Ker Gawl.2361 تصاویر
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.1160 تصاویر
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet676 تصاویر
Galactites tomentosus Moench6234 تصاویر
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.834 تصاویر
Galeopsis bifida Boenn.556 تصاویر
Galeopsis ladanum L.687 تصاویر
Galeopsis pubescens Besser557 تصاویر
Galeopsis pyrenaica Bartl.114 تصاویر
Galeopsis segetum Neck.642 تصاویر
Galeopsis speciosa Mill.1309 تصاویر
Galeopsis tetrahit L.9058 تصاویر
Galinsoga parviflora Cav.3347 تصاویر
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.4060 تصاویر
Galium album Mill.4896 تصاویر
Galium aparine L.13372 تصاویر
Galium boreale L.1029 تصاویر
Galium cinereum All.2 تصاویر
Galium divaricatum Pourr. ex Lam.24 تصاویر
Galium lucidum All.1174 تصاویر
Galium maritimum L.458 تصاویر
Galium mollugo L.9814 تصاویر
Galium murale (L.) All.240 تصاویر
Galium parisiense L.192 تصاویر
Galium tricornutum Dandy321 تصاویر
Galium verrucosum Huds.1022 تصاویر
Galium verum L.11040 تصاویر
Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb.10 تصاویر
Gastridium scabrum C.Presl2 تصاویر
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.74 تصاویر
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.159 تصاویر
Geranium columbinum L.1394 تصاویر
Geranium dissectum L.6336 تصاویر
Geranium molle L.8877 تصاویر
Geranium purpureum Vill.9234 تصاویر
Geranium pusillum L.9024 تصاویر
Geranium pyrenaicum Burm.f.8199 تصاویر
Geranium robertianum L.23630 تصاویر
Geranium rotundifolium L.4618 تصاویر
Geranium tuberosum L.150 تصاویر
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip.403 تصاویر
Geum urbanum L.15248 تصاویر
Gladiolus communis L.3749 تصاویر
Gladiolus italicus Mill.5202 تصاویر
Glaucium corniculatum (L.) Curtis115 تصاویر
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach5626 تصاویر
Glebionis segetum (L.) Fourr.4981 تصاویر
Glechoma hederacea L.26526 تصاویر
Glyceria declinata Bréb.31 تصاویر
Glyceria fluitans (L.) R.Br.186 تصاویر
Glyceria notata Chevall.49 تصاویر
Glycine max (L.) Merr.2355 تصاویر
Gnaphalium uliginosum L.1122 تصاویر
Gypsophila muralis L.469 تصاویر
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter20 تصاویر
Hedera helix L.23971 تصاویر
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt439 تصاویر
Hedysarum glomeratum F.Dietr.86 تصاویر
Hedysarum spinosissimum L.222 تصاویر
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.26 تصاویر
Helianthemum ledifolium (L.) Mill.319 تصاویر
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.321 تصاویر
Helianthus annuus L.15719 تصاویر
Helianthus tuberosus L.7886 تصاویر
Heliotropium europaeum L.5037 تصاویر
Helminthotheca echioides (L.) Holub7702 تصاویر
Heracleum sphondylium L.21274 تصاویر
Herniaria cinerea DC.24 تصاویر
Herniaria glabra L.721 تصاویر
Herniaria hirsuta L.337 تصاویر
Hibiscus trionum L.1100 تصاویر
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.7375 تصاویر
Hippocrepis biflora Spreng.228 تصاویر
Hippocrepis ciliata Willd.199 تصاویر
Hippocrepis comosa L.3920 تصاویر
Hippocrepis multisiliquosa L.32 تصاویر
Hippuris vulgaris L.513 تصاویر
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.1016 تصاویر
Holcus lanatus L.6392 تصاویر
Holcus mollis L.201 تصاویر
Holosteum breistrofferi Greuter & Charpin4 تصاویر
Holosteum umbellatum L.147 تصاویر
Hordeum geniculatum All.1 تصاویر
Hordeum marinum Huds.299 تصاویر
Hordeum murinum L.7371 تصاویر
Hordeum vulgare L.8864 تصاویر
Hornungia petraea (L.) Rchb.335 تصاویر
Humulus lupulus L.9896 تصاویر
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.4996 تصاویر
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.10521 تصاویر
Hyacinthus orientalis L.10290 تصاویر
Hylotelephium maximum (L.) Holub2261 تصاویر
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba8 تصاویر
Hyoscyamus albus L.1893 تصاویر
Hyoscyamus niger L.1490 تصاویر
Hyoseris radiata L.1062 تصاویر
Hyoseris scabra L.74 تصاویر
Hypecoum imberbe Sm.540 تصاویر
Hypecoum pendulum L.43 تصاویر
Hypecoum procumbens L.184 تصاویر
Hypericum humifusum L.1036 تصاویر
Hypericum linariifolium Vahl157 تصاویر
Hypericum perforatum L.17402 تصاویر
Hypochaeris achyrophorus L.247 تصاویر
Hypochaeris glabra L.2771 تصاویر
Hypochaeris radicata L.10227 تصاویر
Iberis amara L.1817 تصاویر
Iberis pinnata L.423 تصاویر
Ilex aquifolium L.16088 تصاویر
Impatiens glandulifera Royle14573 تصاویر
Impatiens parviflora DC.6852 تصاویر
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.659 تصاویر
Inula conyza (Griess.) DC.10 تصاویر
Iris pseudacorus L.10317 تصاویر
Iris tuberosa L.317 تصاویر
Isatis tinctoria L.3937 تصاویر
Iva xanthiifolia Nutt.84 تصاویر
Jacobaea vulgaris Gaertn.19324 تصاویر
Jasione montana L.6077 تصاویر
Juglans regia L.19446 تصاویر
Juncus articulatus L.741 تصاویر
Juncus bufonius L.527 تصاویر
Juncus capitatus Weigel104 تصاویر
Juncus compressus Jacq.223 تصاویر
Juncus conglomeratus L.835 تصاویر
Juncus effusus L.3741 تصاویر
Juncus foliosus Desf.6 تصاویر
Juncus hybridus Brot.25 تصاویر
Juncus inflexus L.843 تصاویر
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch79 تصاویر
Kickxia elatine (L.) Dumort.338 تصاویر
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.36 تصاویر
Kickxia spuria (L.) Dumort.795 تصاویر
Knautia arvensis (L.) Coult.16105 تصاویر
Lactuca muralis (L.) Gaertn.3688 تصاویر
Lactuca perennis L.3485 تصاویر
Lactuca saligna L.364 تصاویر
Lactuca serriola L.13255 تصاویر
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl937 تصاویر
Lactuca virosa L.3704 تصاویر
Lagurus ovatus L.3642 تصاویر
Lamarckia aurea (L.) Moench580 تصاویر
Lamium album L.8276 تصاویر
Lamium amplexicaule L.5230 تصاویر
Lamium bifidum Cirillo203 تصاویر
Lamium confertum Fr.12 تصاویر
Lamium hybridum Vill.8160 تصاویر
Lamium maculatum (L.) L.11322 تصاویر
Lamium purpureum L.16320 تصاویر
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev952 تصاویر
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.248 تصاویر
Lapsana communis L.14958 تصاویر
Larix decidua Mill.6410 تصاویر
Lathyrus angulatus L.131 تصاویر
Lathyrus annuus L.357 تصاویر
Lathyrus aphaca L.640 تصاویر
Lathyrus cicera L.1749 تصاویر
Lathyrus clymenum L.1888 تصاویر
Lathyrus hirsutus L.683 تصاویر
Lathyrus inconspicuus L.1 تصاویر
Lathyrus japonicus Willd.641 تصاویر
Lathyrus latifolius L.10456 تصاویر
Lathyrus nissolia L.508 تصاویر
Lathyrus ochrus (L.) DC.552 تصاویر
Lathyrus pratensis L.5103 تصاویر
Lathyrus sativus L.128 تصاویر
Lathyrus setifolius L.156 تصاویر
Lathyrus sphaericus Retz.546 تصاویر
Lathyrus tuberosus L.2327 تصاویر
Legousia falcata (Ten.) Fritsch ex Janch.25 تصاویر
Legousia hybrida (L.) Delarbre120 تصاویر
Legousia speculum-veneris (L.) Durande ex Vill.23 تصاویر
Lens culinaris Medik.573 تصاویر
Leontodon hispidus L.3554 تصاویر
Leontodon saxatilis Lam.1288 تصاویر
Leontodon tuberosus L.224 تصاویر
Leonurus cardiaca L.3808 تصاویر
Lepidium campestre (L.) R.Br.1559 تصاویر
Lepidium densiflorum Schrad.64 تصاویر
Lepidium didymum L.1524 تصاویر
Lepidium draba L.8191 تصاویر
Lepidium graminifolium L.560 تصاویر
Lepidium hirtum (L.) Sm.419 تصاویر
Lepidium perfoliatum L.40 تصاویر
Lepidium ruderale L.248 تصاویر
Lepidium sativum L.901 تصاویر
Lepidium squamatum Forssk.96 تصاویر
Lepidium virginicum L.1895 تصاویر
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.4047 تصاویر
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás503 تصاویر
Linaria arvensis (L.) Desf.188 تصاویر
Linaria chalepensis (L.) Mill.23 تصاویر
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link55 تصاویر
Linaria pelisseriana (L.) Mill.372 تصاویر
Linaria purpurea (L.) Mill.3809 تصاویر
Linaria reflexa (L.) Desf.36 تصاویر
Linaria repens (L.) Mill.3723 تصاویر
Linaria simplex Desf.21 تصاویر
Linaria spartea (L.) Willd.52 تصاویر
Linaria supina (L.) Chaz.1729 تصاویر
Linaria triphylla (L.) Mill.228 تصاویر
Linaria vulgaris Mill.17639 تصاویر
Linum nodiflorum L.21 تصاویر
Linum strictum L.954 تصاویر
Linum trigynum L.290 تصاویر
Linum usitatissimum L.5638 تصاویر
Lobularia maritima (L.) Desv.13164 تصاویر
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.78 تصاویر
Logfia minima (Sm.) Dumort.216 تصاویر
Lolium multiflorum Lam.405 تصاویر
Lolium perenne L.3373 تصاویر
Lolium remotum Schrank3 تصاویر
Lolium rigidum Gaudin197 تصاویر
Lolium temulentum L.30 تصاویر
Lomelosia simplex (Desf.) Raf.64 تصاویر
Lomelosia stellata (L.) Raf.874 تصاویر
Loncomelos narbonense (L.) Raf.919 تصاویر
Lotus angustissimus L.264 تصاویر
Lotus castellanus Boiss. & Reut.4 تصاویر
Lotus conimbricensis Brot.36 تصاویر
Lotus corniculatus L.19668 تصاویر
Lotus edulis L.262 تصاویر
Lotus hispidus DC.65 تصاویر
Lotus ornithopodioides L.723 تصاویر
Lotus parviflorus Desf.242 تصاویر
Lotus pedunculatus Cav.4438 تصاویر
Lotus tetragonolobus L.334 تصاویر
Lupinus albus L.729 تصاویر
Lupinus angustifolius L.3226 تصاویر
Lupinus cosentinii Guss.88 تصاویر
Lupinus luteus L.544 تصاویر
Lupinus micranthus Guss.293 تصاویر
Lychnis flos-cuculi L.5844 تصاویر
Lycopsis arvensis L.2284 تصاویر
Lycopus europaeus L.5823 تصاویر
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.9515 تصاویر
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb.2428 تصاویر
Lysimachia linum-stellatum L.187 تصاویر
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb.18 تصاویر
Lysimachia vulgaris L.8908 تصاویر
Lythrum hyssopifolia L.557 تصاویر
Lythrum junceum Banks & Sol.616 تصاویر
Lythrum salicaria L.24744 تصاویر
Malope trifida Cav.101 تصاویر
Malva alcea L.13092 تصاویر
Malva cretica Cav.161 تصاویر
Malva moschata L.5447 تصاویر
Malva multiflora (Cav.) Soldano1167 تصاویر
Malva neglecta Wallr.5587 تصاویر
Malva nicaeensis All.177 تصاویر
Malva parviflora L.2831 تصاویر
Malva punctata (All.) Alef.51 تصاویر
Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn.47 تصاویر
Malva sylvestris L.26732 تصاویر
Malva tournefortiana L.411 تصاویر
Malva trimestris (L.) Salisb.2818 تصاویر
Malva verticillata L.235 تصاویر
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.1088 تصاویر
Marrubium vulgare L.4432 تصاویر
Matricaria chamomilla L.9998 تصاویر
Matricaria discoidea DC.3756 تصاویر
Medicago arabica (L.) Huds.3485 تصاویر
Medicago ciliaris (L.) All.46 تصاویر
Medicago coronata (L.) Bartal.117 تصاویر
Medicago disciformis DC.68 تصاویر
Medicago doliata Carmign.14 تصاویر
Medicago intertexta (L.) Mill.18 تصاویر
Medicago laciniata (L.) Mill.88 تصاویر
Medicago littoralis Loisel.63 تصاویر
Medicago lupulina L.7572 تصاویر
Medicago minima (L.) L.1111 تصاویر
Medicago monspeliaca (L.) Trautv.120 تصاویر
Medicago murex Willd.85 تصاویر
Medicago orbicularis (L.) Bartal.785 تصاویر
Medicago polyceratia (L.) Trautv.46 تصاویر
Medicago polymorpha L.2788 تصاویر
Medicago praecox DC.52 تصاویر
Medicago rigidula (L.) All.217 تصاویر
Medicago rugosa Desr.38 تصاویر
Medicago sativa L.16759 تصاویر
Medicago scutellata (L.) Mill.98 تصاویر
Medicago soleirolii Duby10 تصاویر
Medicago tenoreana Ser.4 تصاویر
Medicago truncatula Gaertn.180 تصاویر
Medicago turbinata (L.) All.10 تصاویر
Melampyrum arvense L.1897 تصاویر
Melilotus albus Medik.7556 تصاویر
Melilotus indicus (L.) All.2377 تصاویر
Melissa officinalis L.13974 تصاویر
Melomphis arabica (L.) Raf.160 تصاویر
Mentha aquatica L.7368 تصاویر
Mentha arvensis L.3140 تصاویر
Mentha longifolia (L.) L.2332 تصاویر
Mentha pulegium L.2664 تصاویر
Mentha spicata L.8866 تصاویر
Mentha suaveolens Ehrh.10971 تصاویر
Mercurialis ambigua L.f.120 تصاویر
Mercurialis annua L.6826 تصاویر
Mibora minima (L.) Desv.191 تصاویر
Micropyrum tenellum (L.) Link72 تصاویر
Misopates calycinum (Lange) Rothm.1 تصاویر
Misopates orontium (L.) Raf.1857 تصاویر
Modiola caroliniana (L.) G.Don220 تصاویر
Montia arvensis Wallr.91 تصاویر
Montia fontana L.266 تصاویر
Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp6 تصاویر
Moricandia arvensis (L.) DC.1457 تصاویر
Muscari atlanticum Boiss. & Reut.13 تصاویر
Muscari botryoides (L.) Mill.5532 تصاویر
Muscari comosum (L.) Mill.10082 تصاویر
Muscari motelayi Foucaud14 تصاویر
Muscari neglectum Guss. ex Ten.10772 تصاویر
Myagrum perfoliatum L.158 تصاویر
Myosotis arvensis (L.) Hill3336 تصاویر
Myosotis balbisiana Jord.68 تصاویر
Myosotis discolor Pers.867 تصاویر
Myosotis ramosissima Rochel2108 تصاویر
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.715 تصاویر
Myosoton aquaticum (L.) Moench1162 تصاویر
Myosurus minimus L.174 تصاویر
Narcissus papyraceus Ker Gawl.1274 تصاویر
Narcissus tazetta L.3149 تصاویر
Nasturtium officinale R.Br.2221 تصاویر
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst.345 تصاویر
Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl.147 تصاویر
Neoschischkinia pourretii (Willd.) Valdés & H.Scholz1 تصاویر
Nepeta cataria L.3971 تصاویر
Neslia paniculata (L.) Desv.83 تصاویر
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.2985 تصاویر
Nigella arvensis L.1123 تصاویر
Nigella damascena L.13726 تصاویر
Nigella hispanica L.192 تصاویر
Nigella nigellastrum (L.) Willk.30 تصاویر
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult.56 تصاویر
Nothoscordum borbonicum Kunth103 تصاویر
Notobasis syriaca (L.) Cass.288 تصاویر
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.1849 تصاویر
Odontites viscosus (L.) Clairv.143 تصاویر
Oenothera biennis L.14967 تصاویر
Oenothera laciniata Hill570 تصاویر
Omphalodes linifolia (L.) Moench125 تصاویر
Onobrychis caput-galli (L.) Lam.239 تصاویر
Onobrychis viciifolia Scop.7776 تصاویر
Ononis alopecuroides L.18 تصاویر
Ononis breviflora DC.29 تصاویر
Ononis mitissima L.60 تصاویر
Ononis pubescens L.299 تصاویر
Ononis reclinata L.1101 تصاویر
Ononis spinosa L.4838 تصاویر
Ononis viscosa L.179 تصاویر
Onopordum acanthium L.5403 تصاویر
Onopordum illyricum L.1319 تصاویر
Ophrys apifera Huds.8254 تصاویر
Origanum vulgare L.20753 تصاویر
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.2452 تصاویر
Ornithogalum divergens Boreau12214 تصاویر
Ornithogalum umbellatum L.8599 تصاویر
Ornithopus compressus L.665 تصاویر
Ornithopus perpusillus L.595 تصاویر
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce131 تصاویر
Ornithopus sativus Brot.174 تصاویر
Orobanche amethystea Thuill.785 تصاویر
Orobanche caryophyllacea Sm.1320 تصاویر
Orobanche cernua Loefl.143 تصاویر
Orobanche crenata Forssk.569 تصاویر
Orobanche gracilis Sm.1636 تصاویر
Orobanche hederae Duby581 تصاویر
Orobanche lutea Baumg.208 تصاویر
Orobanche minor Sm.2356 تصاویر
Orobanche pubescens d'Urv.113 تصاویر
Orobanche reticulata Wallr.72 تصاویر
Osyris alba L.3672 تصاویر
Oxalis articulata Savigny5477 تصاویر
Oxalis corniculata L.9463 تصاویر
Oxalis debilis Kunth3028 تصاویر
Oxalis dillenii Jacq.2613 تصاویر
Oxalis fontana Bunge643 تصاویر
Oxalis latifolia Kunth2675 تصاویر
Oxalis pes-caprae L.7712 تصاویر
Pallenis spinosa (L.) Cass.5065 تصاویر
Panicum capillare L.690 تصاویر
Panicum dichotomiflorum Michx.82 تصاویر
Panicum miliaceum L.1252 تصاویر
Panicum repens L.84 تصاویر
Panicum virgatum L.960 تصاویر
Papaver apulum Ten.45 تصاویر
Papaver argemone L.1281 تصاویر
Papaver dubium L.4176 تصاویر
Papaver hybridum L.824 تصاویر
Papaver pinnatifidum Moris31 تصاویر
Papaver rhoeas L.12496 تصاویر
Papaver somniferum L.11186 تصاویر
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.88 تصاویر
Parentucellia latifolia Caruel77 تصاویر
Parentucellia viscosa (L.) Caruel1082 تصاویر
Paronychia echinulata Chater17 تصاویر
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch3878 تصاویر
Paspalum dilatatum Poir.1246 تصاویر
Paspalum distichum L.249 تصاویر
Paspalum vaginatum Sw.42 تصاویر
Pastinaca sativa L.6828 تصاویر
Persicaria amphibia (L.) Delarbre451 تصاویر
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre715 تصاویر
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre3254 تصاویر
Persicaria maculosa Gray8513 تصاویر
Persicaria minor (Huds.) Opiz313 تصاویر
Persicaria orientalis (L.) Spach2881 تصاویر
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.4629 تصاویر
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood148 تصاویر
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood1421 تصاویر
Petrorhagia saxifraga (L.) Link1838 تصاویر
Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood57 تصاویر
Phacelia tanacetifolia Benth.17106 تصاویر
Phalaris aquatica L.251 تصاویر
Phalaris brachystachys Link9 تصاویر
Phalaris canariensis L.515 تصاویر
Phalaris coerulescens Desf.182 تصاویر
Phalaris minor Retz.177 تصاویر
Phalaris paradoxa L.90 تصاویر
Phelipanche nana (Reut.) Soják2 تصاویر
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják240 تصاویر
Phelipanche ramosa (L.) Pomel405 تصاویر
Phleum arenarium L.130 تصاویر
Phleum nodosum L.42 تصاویر
Phleum paniculatum Huds.9 تصاویر
Phleum pratense L.3003 تصاویر
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn.6 تصاویر
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.6687 تصاویر
Physalis alkekengi L.3707 تصاویر
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.5208 تصاویر
Phytolacca americana L.19184 تصاویر
Picnomon acarna (L.) Cass.418 تصاویر
Picris hieracioides Sibth. & Sm.1382 تصاویر
Picris pauciflora Willd.1 تصاویر
Picris rhagadioloides (L.) Desf.6 تصاویر
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.4477 تصاویر
Pisum sativum L.4379 تصاویر
Plantago afra L.388 تصاویر
Plantago arenaria Waldst. & Kit.204 تصاویر
Plantago bellardii All.160 تصاویر
Plantago coronopus L.2711 تصاویر
Plantago lagopus L.1933 تصاویر
Plantago lanceolata L.14364 تصاویر
Plantago major L.10713 تصاویر
Plantago media L.5267 تصاویر
Plantago sempervirens Crantz409 تصاویر
Plantago weldenii Rchb.65 تصاویر
Platycapnos spicata (L.) Bernh.460 تصاویر
Platycapnos tenuiloba Pomel15 تصاویر
Poa annua L.3101 تصاویر
Poa bulbosa L.1244 تصاویر
Poa compressa L.132 تصاویر
Poa infirma Kunth54 تصاویر
Poa pratensis L.3240 تصاویر
Poa trivialis L.2087 تصاویر
Podospermum laciniatum (L.) DC.536 تصاویر
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.1345 تصاویر
Polycnemum arvense L.21 تصاویر
Polycnemum majus A.Braun62 تصاویر
Polygonum arenarium Waldst. & Kit.9 تصاویر
Polygonum aviculare L.5290 تصاویر
Polygonum bellardii All.42 تصاویر
Polypogon maritimus Willd.40 تصاویر
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.884 تصاویر
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.238 تصاویر
Portulaca oleracea L.12730 تصاویر
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch825 تصاویر
Potentilla erecta (L.) Raeusch.4868 تصاویر
Potentilla recta L.3818 تصاویر
Potentilla reptans L.11118 تصاویر
Potentilla supina L.199 تصاویر
Poterium sanguisorba L.147 تصاویر
Primula veris L.14145 تصاویر
Prunella laciniata (L.) L.1988 تصاویر
Prunella vulgaris L.21800 تصاویر
Prunus cerasus L.11171 تصاویر
Prunus spinosa L.31657 تصاویر
Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & B.L.Burtt97 تصاویر
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.33 تصاویر
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn6982 تصاویر
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon93 تصاویر
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.4973 تصاویر
Pulicaria vulgaris Gaertn.864 تصاویر
Quercus cerris L.4177 تصاویر
Quercus robur L.17607 تصاویر
Quercus rubra L.11657 تصاویر
Ranunculus acris L.12473 تصاویر
Ranunculus arvensis L.476 تصاویر
Ranunculus bulbosus L.5210 تصاویر
Ranunculus flammula L.2051 تصاویر
Ranunculus muricatus L.1083 تصاویر
Ranunculus paludosus Poir.553 تصاویر
Ranunculus parviflorus L.650 تصاویر
Ranunculus repens L.15599 تصاویر
Ranunculus sardous Crantz1022 تصاویر
Ranunculus sceleratus L.1499 تصاویر
Ranunculus trilobus Desf.67 تصاویر
Raphanus raphanistrum L.14102 تصاویر
Raphanus sativus L.53 تصاویر
Rapistrum rugosum (L.) All.3224 تصاویر
Reichardia picroides (L.) Roth1806 تصاویر
Reseda alba L.2053 تصاویر
Reseda lutea L.6445 تصاویر
Reseda luteola L.3248 تصاویر
Reseda phyteuma L.1776 تصاویر
Reynoutria japonica Houtt.10921 تصاویر
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai2578 تصاویر
Rhagadiolus edulis Gaertn.230 تصاویر
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.186 تصاویر
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich5207 تصاویر
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel.17 تصاویر
Rhinanthus minor L.3096 تصاویر
Ribes rubrum L.5860 تصاویر
Ridolfia segetum (L.) Moris154 تصاویر
Roemeria hybrida (L.) DC.409 تصاویر
Rorippa palustris (L.) Besser1071 تصاویر
Rorippa sylvestris (L.) Besser2333 تصاویر
Rosa canina L.21880 تصاویر
Rostraria cristata (L.) Tzvelev695 تصاویر
Rubia peregrina L.4013 تصاویر
Rubia tinctorum L.911 تصاویر
Rubus caesius L.7087 تصاویر
Rubus fruticosus L.2607 تصاویر
Rumex acetosa L.6937 تصاویر
Rumex acetosella L.5551 تصاویر
Rumex bucephalophorus L.733 تصاویر
Rumex conglomeratus Murray3123 تصاویر
Rumex crispus L.10256 تصاویر
Rumex cristatus DC.145 تصاویر
Rumex intermedius DC.320 تصاویر
Rumex longifolius DC.1562 تصاویر
Rumex maritimus L.100 تصاویر
Rumex obtusifolius L.13222 تصاویر
Rumex palustris Sm.203 تصاویر
Rumex patientia L.3129 تصاویر
Rumex pulcher L.2264 تصاویر
Rumex roseus L.237 تصاویر
Rumex sanguineus L.1556 تصاویر
Rumex thyrsiflorus Fingerh.361 تصاویر
Rumex thyrsoides Desf.1160 تصاویر
Sagina apetala Ard.237 تصاویر
Sagina procumbens L.1034 تصاویر
Salvia pratensis L.16890 تصاویر
Salvia verbenaca L.6133 تصاویر
Salvia verticillata L.1983 تصاویر
Salvia viridis L.952 تصاویر
Sambucus ebulus L.9507 تصاویر
Sambucus nigra L.28853 تصاویر
Sanguisorba officinalis L.3497 تصاویر
Saponaria officinalis L.16497 تصاویر
Satureja hortensis L.1351 تصاویر
Saxifraga tridactylites L.1455 تصاویر
Scabiosa atropurpurea L.5275 تصاویر
Scabiosa columbaria L.7253 تصاویر
Scandix australis L.73 تصاویر
Scandix pecten-veneris L.2803 تصاویر
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.586 تصاویر
Schedonorus giganteus (L.) Holub113 تصاویر
Schismus barbatus (L.) Thell.19 تصاویر
Scilla bifolia L.5360 تصاویر
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják1429 تصاویر
Scleranthus annuus L.307 تصاویر
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.61 تصاویر
Scolymus hispanicus L.3827 تصاویر
Scolymus maculatus L.255 تصاویر
Scorpiurus subvillosus L.252 تصاویر
Scorpiurus vermiculatus L.156 تصاویر
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench2561 تصاویر
Scrophularia auriculata L.3100 تصاویر
Scrophularia nodosa L.4413 تصاویر
Scrophularia peregrina L.939 تصاویر
Sedum acre L.7939 تصاویر
Sedum album L.10463 تصاویر
Sedum forsterianum Sm.829 تصاویر
Sedum ochroleucum Chaix720 تصاویر
Sedum rubens L.618 تصاویر
Sedum rupestre L.5270 تصاویر
Sedum sediforme (Jacq.) Pau5797 تصاویر
Senecio inaequidens DC.7163 تصاویر
Senecio leucanthemifolius Poir.437 تصاویر
Senecio lividus L.374 تصاویر
Senecio squalidus L.3641 تصاویر
Senecio sylvaticus L.2289 تصاویر
Senecio vernalis Waldst. & Kit.1455 تصاویر
Senecio viscosus L.787 تصاویر
Senecio vulgaris L.9469 تصاویر
Serratula tinctoria L.836 تصاویر
Seseli tortuosum L.692 تصاویر
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.13 تصاویر
Setaria faberi R.A.W.Herrm.29 تصاویر
Setaria italica (L.) P.Beauv.1348 تصاویر
Setaria parviflora (Poir.) M.Kerguelen6 تصاویر
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.2652 تصاویر
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.1293 تصاویر
Sherardia arvensis L.4287 تصاویر
Sideritis montana L.147 تصاویر
Sideritis romana L.726 تصاویر
Silene bellidifolia Juss. ex Jacq.42 تصاویر
Silene conica L.575 تصاویر
Silene conoidea L.14 تصاویر
Silene cretica L.59 تصاویر
Silene dichotoma Ehrh.1414 تصاویر
Silene dioica (L.) Clairv.18251 تصاویر
Silene gallica L.1817 تصاویر
Silene inaperta L.11 تصاویر
Silene latifolia Poir.20130 تصاویر
Silene linicola C.C.Gmel.1 تصاویر
Silene muscipula L.29 تصاویر
Silene mutabilis L.39 تصاویر
Silene noctiflora L.1779 تصاویر
Silene nocturna L.402 تصاویر
Silene portensis L.166 تصاویر
Silene vulgaris (Moench) Garcke15875 تصاویر
Silybum marianum (L.) Gaertn.9517 تصاویر
Sinapis alba L.6442 تصاویر
Sinapis arvensis L.9659 تصاویر
Sison amomum L.365 تصاویر
Sison segetum L.44 تصاویر
Sisymbrella aspera (L.) Spach143 تصاویر
Sisymbrium altissimum L.355 تصاویر
Sisymbrium austriacum Jacq.1069 تصاویر
Sisymbrium irio L.2493 تصاویر
Sisymbrium loeselii L.1546 تصاویر
Sisymbrium officinale (L.) Scop.6144 تصاویر
Sisymbrium orientale L.346 تصاویر
Sisymbrium polyceratium L.10 تصاویر
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.88 تصاویر
Smilax aspera L.6759 تصاویر
Smyrnium olusatrum L.5908 تصاویر
Solanum chenopodioides Lam.2026 تصاویر
Solanum dulcamara L.14601 تصاویر
Solanum elaeagnifolium Cav.1648 تصاویر
Solanum lycopersicum L.12126 تصاویر
Solanum nigrum L.12993 تصاویر
Solanum physalifolium Rusby214 تصاویر
Solanum tuberosum L.8923 تصاویر
Solanum villosum Mill.2077 تصاویر
Solidago canadensis L.13848 تصاویر
Solidago gigantea Aiton6488 تصاویر
Solidago virgaurea Bigelow36 تصاویر
Sonchus arvensis L.5310 تصاویر
Sonchus asper (L.) Hill13946 تصاویر
Sonchus oleraceus L.13924 تصاویر
Sonchus tenerrimus L.4938 تصاویر
Sorbus aucuparia L.19434 تصاویر
Sorghum bicolor (L.) Moench2152 تصاویر
Sorghum halepense (L.) Pers.2990 تصاویر
Spergula arvensis L.1195 تصاویر
Spergula diandra (Guss.) Murb.10 تصاویر
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl.304 تصاویر
Spergula morisonii Boreau158 تصاویر
Spergula pentandra L.50 تصاویر
Spergula rubra J. Presl & C. Presl3 تصاویر
Sporobolus indicus (L.) R.Br.410 تصاویر
Stachys annua (L.) L.565 تصاویر
Stachys arvensis (L.) L.608 تصاویر
Stachys germanica L.1587 تصاویر
Stachys ocymastrum (L.) Briq.582 تصاویر
Stachys palustris L.5419 تصاویر
Stachys recta L.3795 تصاویر
Stachys sylvatica L.11055 تصاویر
Stellaria graminea L.4714 تصاویر
Stellaria holostea L.10340 تصاویر
Stellaria media (L.) Vill.12495 تصاویر
Stellaria neglecta Weihe941 تصاویر
Stellaria pallida (Dumort.) Crép.2 تصاویر
Stipella capensis (Thunb.) Röser & Hamasha74 تصاویر
Succisa pratensis Moench4227 تصاویر
Symphytum officinale L.20035 تصاویر
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski92 تصاویر
Tagetes minuta L.967 تصاویر
Tanacetum vulgare L.17562 تصاویر
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser1134 تصاویر
Taraxacum officinale F.H. Wigg.26 تصاویر
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell.128 تصاویر
Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton34 تصاویر
Teucrium botrys L.399 تصاویر
Theligonum cynocrambe L.276 تصاویر
Thesium humifusum DC.315 تصاویر
Thesium humile Vahl26 تصاویر
Thlaspi alliaceum L.220 تصاویر
Thlaspi arvense L.2824 تصاویر
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.69 تصاویر
Tolpis barbata (L.) Gaertn.1020 تصاویر
Tolpis umbellata Bertol.172 تصاویر
Tolpis virgata (Desf.) Bertol.11 تصاویر
Tordylium apulum L.1589 تصاویر
Tordylium maximum L.1025 تصاویر
Torilis arvensis (Huds.) Link5247 تصاویر
Torilis japonica (Houtt.) DC.1651 تصاویر
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f.123 تصاویر
Torilis nodosa (L.) Gaertn.980 تصاویر
Tragopogon crocifolius L.395 تصاویر
Tragopogon dubius Scop.6558 تصاویر
Tragopogon porrifolius L.5005 تصاویر
Tragopogon pratensis L.8807 تصاویر
Tragus racemosus (L.) All.169 تصاویر
Tribulus terrestris L.2188 تصاویر
Trifolium angustifolium L.1737 تصاویر
Trifolium arvense L.3743 تصاویر
Trifolium bocconei Savi31 تصاویر
Trifolium campestre Schreb.4365 تصاویر
Trifolium cernuum Brot.11 تصاویر
Trifolium cherleri L.182 تصاویر
Trifolium dubium Sibth.3645 تصاویر
Trifolium fragiferum L.1245 تصاویر
Trifolium glomeratum L.167 تصاویر
Trifolium hirtum All.337 تصاویر
Trifolium hybridum L.1699 تصاویر
Trifolium incarnatum L.7400 تصاویر
Trifolium isthmocarpum Brot.22 تصاویر
Trifolium lappaceum L.197 تصاویر
Trifolium leucanthum M.Bieb.29 تصاویر
Trifolium michelianum Savi55 تصاویر
Trifolium micranthum Viv.79 تصاویر
Trifolium nigrescens Viv.891 تصاویر
Trifolium pratense L.18401 تصاویر
Trifolium purpureum Loisel.439 تصاویر
Trifolium repens L.12921 تصاویر
Trifolium resupinatum L.1458 تصاویر
Trifolium retusum L.29 تصاویر
Trifolium scabrum L.292 تصاویر
Trifolium spumosum L.109 تصاویر
Trifolium squamosum L.125 تصاویر
Trifolium squarrosum L.39 تصاویر
Trifolium stellatum L.1870 تصاویر
Trifolium striatum L.252 تصاویر
Trifolium strictum L.59 تصاویر
Trifolium subterraneum L.632 تصاویر
Trifolium tomentosum L.506 تصاویر
Trifolium vesiculosum Savi84 تصاویر
Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute9 تصاویر
Trigonella esculenta Willd.454 تصاویر
Trigonella foenum-graecum L.636 تصاویر
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute80 تصاویر
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute2 تصاویر
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.2087 تصاویر
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch772 تصاویر
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.740 تصاویر
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero40 تصاویر
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.672 تصاویر
Triticum aestivum L.21779 تصاویر
Triticum turgidum L.1555 تصاویر
Tuberaria guttata (L.) Fourr.2393 تصاویر
Tulipa agenensis DC.1050 تصاویر
Tulipa aximensis E.P.Perrier & Songeon1 تصاویر
Tulipa billietiana Jord.64 تصاویر
Tulipa clusiana DC.880 تصاویر
Tulipa didieri Jord.145 تصاویر
Tulipa gesneriana L.8957 تصاویر
Tulipa lortetii Jord.71 تصاویر
Tulipa mauriana Jord. & Fourr.33 تصاویر
Tulipa montisandrei J.Prudhomme42 تصاویر
Tulipa planifolia Jord.26 تصاویر
Tulipa platystigma Jord.5 تصاویر
Tulipa raddii Reboul333 تصاویر
Tulipa sylvestris L.3959 تصاویر
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.144 تصاویر
Tussilago farfara L.12125 تصاویر
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.788 تصاویر
Ulex europaeus L.7348 تصاویر
Ulmus x hollandica Mill.5 تصاویر
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy8309 تصاویر
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt6463 تصاویر
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt1274 تصاویر
Urtica atrovirens Req. ex Loisel.80 تصاویر
Urtica dioica L.15153 تصاویر
Urtica membranacea Poir. ex Savigny260 تصاویر
Urtica pilulifera L.715 تصاویر
Urtica urens L.4302 تصاویر
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert1297 تصاویر
Valantia muralis L.242 تصاویر
Valeriana officinalis L.9336 تصاویر
Valerianella coronata (L.) DC.153 تصاویر
Valerianella dentata (L.) Pollich195 تصاویر
Valerianella discoidea (L.) Loisel.230 تصاویر
Valerianella echinata (L.) DC.49 تصاویر
Valerianella eriocarpa Desv.212 تصاویر
Valerianella locusta (L.) Laterr.5428 تصاویر
Valerianella microcarpa Loisel.9 تصاویر
Velezia rigida L.86 تصاویر
Verbascum blattaria L.3587 تصاویر
Verbascum boerhavii L.2642 تصاویر
Verbascum chaixii Vill.970 تصاویر
Verbascum densiflorum Bertol.7568 تصاویر
Verbascum lychnitis L.3995 تصاویر
Verbascum nigrum L.9792 تصاویر
Verbascum phlomoides L.3235 تصاویر
Verbascum pulverulentum Vill.6711 تصاویر
Verbascum sinuatum L.6066 تصاویر
Verbascum thapsus L.16721 تصاویر
Verbascum virgatum Stokes1546 تصاویر
Verbena officinalis L.7796 تصاویر
Veronica acinifolia L.57 تصاویر
Veronica agrestis L.1591 تصاویر
Veronica arvensis L.3271 تصاویر
Veronica chamaedrys L.19233 تصاویر
Veronica cymbalaria Bodard1674 تصاویر
Veronica dillenii Crantz53 تصاویر
Veronica filiformis Sm.3171 تصاویر
Veronica hederifolia L.3203 تصاویر
Veronica officinalis L.3773 تصاویر
Veronica opaca Fr.2 تصاویر
Veronica peregrina L.349 تصاویر
Veronica persica Poir.14543 تصاویر
Veronica polita Fr.2439 تصاویر
Veronica praecox All.63 تصاویر
Veronica serpyllifolia L.3744 تصاویر
Veronica sublobata M.A.Fisch.838 تصاویر
Veronica triphyllos L.155 تصاویر
Veronica verna L.196 تصاویر
Vicia angustifolia L.6 تصاویر
Vicia benghalensis L.648 تصاویر
Vicia bithynica (L.) L.635 تصاویر
Vicia cracca L.8156 تصاویر
Vicia dasycarpa Ten.316 تصاویر
Vicia disperma DC.188 تصاویر
Vicia faba L.5647 تصاویر
Vicia hirsuta (L.) Gray2214 تصاویر
Vicia hybrida L.1587 تصاویر
Vicia incana Gouan139 تصاویر
Vicia johannis Tamamsch.114 تصاویر
Vicia lathyroides L.402 تصاویر
Vicia lutea L.883 تصاویر
Vicia melanops Sibth. & Sm.34 تصاویر
Vicia monantha Retz.356 تصاویر
Vicia narbonensis L.497 تصاویر
Vicia orobus DC.114 تصاویر
Vicia pannonica Crantz638 تصاویر
Vicia peregrina L.301 تصاویر
Vicia sativa L.14443 تصاویر
Vicia segetalis Thuill.56 تصاویر
Vicia sepium L.6917 تصاویر
Vicia serratifolia Jacq.183 تصاویر
Vicia tenuifolia Roth3620 تصاویر
Vicia villosa Roth8932 تصاویر
Vinca minor L.15905 تصاویر
Viola arvensis Murray5327 تصاویر
Viola hirta L.2715 تصاویر
Viola kitaibeliana Schult.377 تصاویر
Viola riviniana Rchb.6410 تصاویر
Viola tricolor L.8315 تصاویر
Viscum album L.2540 تصاویر
Visnaga daucoides Gaertn.1923 تصاویر
Vogtia annua (L.) Oberpr. & Sonboli44 تصاویر
Vulpia bromoides (L.) Gray162 تصاویر
Vulpia ciliata Dumort.134 تصاویر
Vulpia geniculata (L.) Link2 تصاویر
Vulpia ligustica (All.) Link45 تصاویر
Vulpia membranacea (L.) Dumort.12 تصاویر
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.237 تصاویر
Vulpia unilateralis (L.) Stace39 تصاویر
Xanthium orientale L.457 تصاویر
Xanthium spinosum L.1001 تصاویر
Xanthium strumarium L.5091 تصاویر
Xeranthemum cylindraceum Sm.193 تصاویر
Xeranthemum inapertum (L.) Mill.255 تصاویر
Zea mays L.24028 تصاویر