علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Abutilon theophrasti Medik. 2463 تصاویر
Acer campestre L. 15327 تصاویر
Acer pseudoplatanus L. 17043 تصاویر
Achillea millefolium L. 23216 تصاویر
Adonis aestivalis L. 600 تصاویر
Adonis annua L. 724 تصاویر
Adonis flammea Jacq. 274 تصاویر
Adonis microcarpa DC. 130 تصاویر
Aegilops biuncialis Vis. 13 تصاویر
Aegilops cylindrica Host 44 تصاویر
Aegilops geniculata Roth 771 تصاویر
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 101 تصاویر
Aegilops triuncialis L. 117 تصاویر
Aegilops ventricosa Tausch 67 تصاویر
Aegopodium podagraria L. 9167 تصاویر
Aethusa cynapium L. 1221 تصاویر
Agrimonia eupatoria L. 8593 تصاویر
Agrostemma githago L. 3157 تصاویر
Agrostis canina L. 38 تصاویر
Agrostis capillaris L. 1124 تصاویر
Agrostis castellana Boiss. & Reut. 12 تصاویر
Agrostis gigantea Roth 121 تصاویر
Agrostis stolonifera L. 325 تصاویر
Agrostis vinealis Schreb. 13 تصاویر
Aira caryophyllea L. 342 تصاویر
Aira cupaniana Guss. 29 تصاویر
Aira multiculmis Dumort. 20 تصاویر
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 757 تصاویر
Ajuga reptans L. 18741 تصاویر
Alchemilla alpina L. 1182 تصاویر
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 22916 تصاویر
Allium ampeloprasum L. 4338 تصاویر
Allium cyrilli Ten. 23 تصاویر
Allium neapolitanum Cirillo 2662 تصاویر
Allium nigrum L. 3138 تصاویر
Allium oleraceum L. 496 تصاویر
Allium pallens L. 96 تصاویر
Allium paniculatum L. 171 تصاویر
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don 522 تصاویر
Allium polyanthum Schult. & Schult.f. 460 تصاویر
Allium roseum L. 2834 تصاویر
Allium rotundum L. 358 تصاویر
Allium scorodoprasum L. 689 تصاویر
Allium sphaerocephalon L. 1871 تصاویر
Allium subhirsutum L. 556 تصاویر
Allium trifoliatum Cirillo 159 تصاویر
Allium triquetrum L. 3296 تصاویر
Allium vineale L. 2336 تصاویر
Alopecurus aequalis Sobol. 93 تصاویر
Alopecurus geniculatus L. 89 تصاویر
Alopecurus myosuroides Huds. 426 تصاویر
Alopecurus pratensis L. 2246 تصاویر
Alopecurus rendlei Eig 28 تصاویر
Althaea cannabina L. 1142 تصاویر
Althaea officinalis L. 2658 تصاویر
Alyssum alyssoides (L.) L. 807 تصاویر
Alyssum simplex Rudolph 6 تصاویر
Amaranthus albus L. 357 تصاویر
Amaranthus blitoides S.Watson 324 تصاویر
Amaranthus blitum L. 1680 تصاویر
Amaranthus caudatus L. 2909 تصاویر
Amaranthus deflexus L. 1343 تصاویر
Amaranthus graecizans L. 14 تصاویر
Amaranthus hybridus L. 958 تصاویر
Amaranthus retroflexus L. 6681 تصاویر
Amaranthus viridis L. 1002 تصاویر
Ambrosia artemisiifolia L. 3705 تصاویر
Ambrosia psilostachya DC. 295 تصاویر
Ambrosia tenuifolia Spreng. 48 تصاویر
Ambrosia trifida L. 771 تصاویر
Ammi majus L. 1183 تصاویر
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. 35 تصاویر
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 11756 تصاویر
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 2044 تصاویر
Anacyclus radiatus Loisel. 1035 تصاویر
Anacyclus valentinus L. 812 تصاویر
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 893 تصاویر
Anchusa italica Retz. 2368 تصاویر
Anchusa officinalis L. 3536 تصاویر
Anchusa undulata L. 566 تصاویر
Androsace elongata L. 56 تصاویر
Androsace maxima L. 128 تصاویر
Androsace septentrionalis L. 127 تصاویر
Andryala integrifolia L. 3068 تصاویر
Anemone coronaria L. 3636 تصاویر
Anemone hortensis L. 1814 تصاویر
Anethum graveolens L. 1939 تصاویر
Angelica sylvestris L. 7328 تصاویر
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev 917 تصاویر
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski 1 تصاویر
Anisantha madritensis (L.) Nevski 310 تصاویر
Anisantha rubens (L.) Nevski 250 تصاویر
Anisantha sterilis (L.) Nevski 1974 تصاویر
Anisantha tectorum (L.) Nevski 207 تصاویر
Anthemis arvensis L. 3083 تصاویر
Anthemis cotula L. 1098 تصاویر
Anthericum liliago L. 3003 تصاویر
Anthoxanthum aristatum Boiss. 56 تصاویر
Anthoxanthum odoratum L. 1756 تصاویر
Anthoxanthum ovatum Lag. 3 تصاویر
Anthriscus caucalis M.Bieb. 1095 تصاویر
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1893 تصاویر
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 17020 تصاویر
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff 84 تصاویر
Anthyllis vulneraria L. 6808 تصاویر
Apera interrupta (L.) P.Beauv. 24 تصاویر
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. 50 تصاویر
Aphanes arvensis L. 379 تصاویر
Aphanes australis Rydb. 48 تصاویر
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. 3 تصاویر
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub 2 تصاویر
Aquilegia vulgaris L. 18892 تصاویر
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée 773 تصاویر
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1712 تصاویر
Arctium lappa L. 7922 تصاویر
Arctium minus (Hill) Bernh. 9693 تصاویر
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 71 تصاویر
Arenaria serpyllifolia L. 1049 تصاویر
Argentina anserina (L.) Rydb. 3603 تصاویر
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. 2363 تصاویر
Aristolochia clematitis L. 2357 تصاویر
Aristolochia pallida Willd. 66 تصاویر
Aristolochia paucinervis Pomel 259 تصاویر
Aristolochia rotunda L. 976 تصاویر
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 84 تصاویر
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl. 47 تصاویر
Artemisia annua L. 2658 تصاویر
Artemisia biennis Willd. 93 تصاویر
Artemisia campestris L. 1189 تصاویر
Artemisia verlotiorum Lamotte 1271 تصاویر
Artemisia vulgaris L. 13599 تصاویر
Arum italicum Mill. 14331 تصاویر
Arum maculatum L. 5852 تصاویر
Arundo donax L. 2355 تصاویر
Asparagus acutifolius L. 2981 تصاویر
Asparagus officinalis L. 2414 تصاویر
Asperugo procumbens L. 316 تصاویر
Asperula arvensis L. 140 تصاویر
Asperula cynanchica L. 790 تصاویر
Asphodelus albus Mill. 4786 تصاویر
Asphodelus fistulosus L. 2203 تصاویر
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 411 تصاویر
Astragalus boeticus L. 148 تصاویر
Astragalus echinatus Murray 101 تصاویر
Astragalus hamosus L. 463 تصاویر
Astragalus sesameus L. 214 تصاویر
Astragalus stella L. 2 تصاویر
Atocion armeria (L.) Raf. 1436 تصاویر
Atractylis cancellata L. 221 تصاویر
Atriplex hortensis L. 742 تصاویر
Atriplex littoralis L. 227 تصاویر
Atriplex patula L. 489 تصاویر
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 1044 تصاویر
Atriplex rosea L. 29 تصاویر
Atriplex sagittata Borkh. 123 تصاویر
Atriplex tatarica L. 85 تصاویر
Avena barbata Pott ex Link 1015 تصاویر
Avena brevis Roth 1 تصاویر
Avena fatua L. 2063 تصاویر
Avena sativa L. 3263 تصاویر
Avena sterilis L. 228 تصاویر
Avena strigosa Schreb. 24 تصاویر
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 83 تصاویر
Ballota nigra L. 3816 تصاویر
Barbarea intermedia Boreau 373 تصاویر
Barbarea verna (Mill.) Asch. 1130 تصاویر
Barbarea vulgaris R.Br. 5440 تصاویر
Bartsia trixago L. 2138 تصاویر
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott 44 تصاویر
Bassia prostrata (L.) Beck 83 تصاویر
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott 100 تصاویر
Bellevalia romana (L.) Sweet 100 تصاویر
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 76 تصاویر
Bellis annua L. 3590 تصاویر
Bellis perennis L. 13009 تصاویر
Berteroa incana (L.) DC. 3482 تصاویر
Beta vulgaris L. 7106 تصاویر
Bidens aurea (Aiton) Sherff 731 تصاویر
Bidens bipinnata L. 1135 تصاویر
Bidens frondosa L. 2085 تصاویر
Bidens pilosa L. 2315 تصاویر
Bidens subalternans DC. 270 تصاویر
Bidens tripartita L. 840 تصاویر
Bifora radians M.Bieb. 119 تصاویر
Biscutella auriculata L. 153 تصاویر
Biscutella cichoriifolia Loisel. 297 تصاویر
Biscutella didyma L. 82 تصاویر
Biserrula epiglottis (L.) Coulot, Rabaute & J.-M.Tison 24 تصاویر
Biserrula pelecinus L. 23 تصاویر
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 132 تصاویر
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 2399 تصاویر
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey. 999 تصاویر
Blitum capitatum L. 114 تصاویر
Blitum virgatum L. 87 تصاویر
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 582 تصاویر
Bombycilaena discolor (Pers.) M.Laínz 2 تصاویر
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 317 تصاویر
Borago officinalis L. 15673 تصاویر
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 393 تصاویر
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 431 تصاویر
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. 117 تصاویر
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 117 تصاویر
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 258 تصاویر
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. 381 تصاویر
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 55 تصاویر
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 983 تصاویر
Brassica fruticulosa Cirillo 139 تصاویر
Brassica napus L. 7846 تصاویر
Brassica nigra (L.) K.Koch 106 تصاویر
Brassica oleracea L. 6859 تصاویر
Brassica rapa L. 2872 تصاویر
Brassica tournefortii Gouan 264 تصاویر
Briza maxima L. 1590 تصاویر
Briza media L. 725 تصاویر
Briza minor L. 276 تصاویر
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 732 تصاویر
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 348 تصاویر
Bromus arvensis L. 123 تصاویر
Bromus catharticus Vahl 116 تصاویر
Bromus commutatus Schrad. 92 تصاویر
Bromus grossus Desf. ex DC. 1 تصاویر
Bromus hordeaceus L. 2269 تصاویر
Bromus intermedius Guss. 2 تصاویر
Bromus japonicus Thunb. 9 تصاویر
Bromus lanceolatus Roth 60 تصاویر
Bromus racemosus L. 154 تصاویر
Bromus scoparius L. 4 تصاویر
Bromus secalinus L. 169 تصاویر
Bromus squarrosus L. 76 تصاویر
Bryonia cretica L. 6292 تصاویر
Bufonia tenuifolia L. 2 تصاویر
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 921 تصاویر
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst. 20 تصاویر
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 3690 تصاویر
Bunias erucago L. 758 تصاویر
Bunias orientalis L. 1811 تصاویر
Bunium bulbocastanum L. 97 تصاویر
Bunium pachypodum P.W.Ball 9 تصاویر
Bupleurum baldense Turra 181 تصاویر
Bupleurum gerardi All. 1 تصاویر
Bupleurum lancifolium Hornem. 26 تصاویر
Bupleurum praealtum L. 109 تصاویر
Bupleurum rotundifolium L. 384 تصاویر
Bupleurum semicompositum L. 43 تصاویر
Bupleurum subovatum Link ex Spreng. 66 تصاویر
Bupleurum tenuissimum L. 78 تصاویر
Calendula arvensis (Vaill.) L. 367 تصاویر
Calepina irregularis (Asso) Thell. 1380 تصاویر
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 3 تصاویر
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 81 تصاویر
Camelina rumelica Velen. 16 تصاویر
Camelina sativa (L.) Crantz 146 تصاویر
Campanula erinus L. 289 تصاویر
Campanula glomerata L. 5570 تصاویر
Campanula rapunculoides L. 3546 تصاویر
Campanula rapunculus L. 5918 تصاویر
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 8192 تصاویر
Cardamine flexuosa With. 4537 تصاویر
Cardamine hirsuta L. 3253 تصاویر
Carduus acicularis Bertol. 16 تصاویر
Carduus crispus Guirão ex Nyman 104 تصاویر
Carduus nutans L. 3537 تصاویر
Carduus pycnocephalus L. 3695 تصاویر
Carduus tenuiflorus Curtis 930 تصاویر
Carex echinata Murray 229 تصاویر
Carex flacca Schreb. 1470 تصاویر
Carex hirta L. 612 تصاویر
Carex pendula Huds. 3479 تصاویر
Carlina lanata L. 88 تصاویر
Carlina vulgaris L. 1566 تصاویر
Carpinus betulus L. 16193 تصاویر
Carthamus caeruleus L. 155 تصاویر
Carthamus lanatus L. 1143 تصاویر
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. 313 تصاویر
Caucalis platycarpos L. 228 تصاویر
Cenchrus incertus M.A.Curtis 17 تصاویر
Centaurea aspera L. 2906 تصاویر
Centaurea benedicta (L.) L. 272 تصاویر
Centaurea calcitrapa L. 1343 تصاویر
Centaurea collina L. 603 تصاویر
Centaurea diffusa Lam. 111 تصاویر
Centaurea diluta Aiton 23 تصاویر
Centaurea jacea L. 11430 تصاویر
Centaurea melitensis L. 671 تصاویر
Centaurea napifolia L. 290 تصاویر
Centaurea pullata L. 811 تصاویر
Centaurea scabiosa L. 6595 تصاویر
Centaurea solstitialis L. 996 تصاویر
Centaurium erythraea Rafn 6040 تصاویر
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 545 تصاویر
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. 1037 تصاویر
Centranthus ruber (L.) DC. 18483 تصاویر
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 2 تصاویر
Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 44 تصاویر
Cerastium arvense L. 4306 تصاویر
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. 49 تصاویر
Cerastium diffusum Pers. 126 تصاویر
Cerastium dubium (Bastard) Guépin 33 تصاویر
Cerastium fontanum Baumg. 2951 تصاویر
Cerastium glomeratum Thuill. 3469 تصاویر
Cerastium pumilum Curtis 320 تصاویر
Cerastium ramosissimum Boiss. 12 تصاویر
Cerastium semidecandrum L. 390 تصاویر
Cerastium siculum Guss. 3 تصاویر
Ceratocephala falcata (L.) Pers. 81 تصاویر
Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin 21 تصاویر
Cerinthe major L. 1655 تصاویر
Cerinthe minor L. 344 تصاویر
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 383 تصاویر
Chaerophyllum temulum L. 4308 تصاویر
Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb. 6 تصاویر
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. 57 تصاویر
Chamaemelum nobile (L.) All. 2052 تصاویر
Chelidonium majus L. 21084 تصاویر
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes 347 تصاویر
Chenopodium album L. 12319 تصاویر
Chenopodium ficifolium Sm. 679 تصاویر
Chenopodium strictum Roth 143 تصاویر
Chenopodium vulvaria L. 475 تصاویر
Chondrilla juncea L. 1530 تصاویر
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. 325 تصاویر
Cichorium endivia L. 5208 تصاویر
Cichorium intybus L. 17532 تصاویر
Cichorium pumilum Jacq. 69 تصاویر
Cirsium arvense (L.) Scop. 12135 تصاویر
Cirsium palustre (L.) Coss. ex Scop. 619 تصاویر
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 16524 تصاویر
Cladanthus mixtus (L.) Chevall. 234 تصاویر
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 2749 تصاویر
Clematis flammula L. 3374 تصاویر
Clematis vitalba L. 15190 تصاویر
Clinopodium acinos (L.) Kuntze 433 تصاویر
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 3834 تصاویر
Clinopodium vulgare L. 5945 تصاویر
Clypeola jonthlaspi L. 133 تصاویر
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet 224 تصاویر
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. 61 تصاویر
Conium maculatum L. 6579 تصاویر
Conopodium majus (Gouan) Loret 1417 تصاویر
Conringia orientalis (L.) Dumort. 74 تصاویر
Convolvulus althaeoides L. 2926 تصاویر
Convolvulus arvensis L. 13597 تصاویر
Convolvulus betonicifolius Mill. 35 تصاویر
Convolvulus cantabrica L. 1661 تصاویر
Convolvulus dubius J.L.Gilbert 14 تصاویر
Convolvulus sepium L. 5006 تصاویر
Convolvulus siculus L. 143 تصاویر
Convolvulus silvaticus Kit. 625 تصاویر
Convolvulus tricolor L. 1545 تصاویر
Coriandrum sativum L. 2584 تصاویر
Corispermum pallasii Steven 86 تصاویر
Cornus sanguinea L. 22143 تصاویر
Coronilla scorpioides (L.) Koch 81 تصاویر
Coronilla securidaca L. 109 تصاویر
Coronilla varia L. 5521 تصاویر
Corrigiola littoralis L. 253 تصاویر
Corrigiola telephiifolia Pourr. 95 تصاویر
Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv. 2 تصاویر
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. 4 تصاویر
Cota altissima (L.) J.Gay 3 تصاویر
Cota tinctoria (L.) J.Gay 1091 تصاویر
Crassula tillaea Lest.-Garl. 408 تصاویر
Crataegus monogyna Jacq. 23286 تصاویر
Crepis bellidifolia Loisel. 31 تصاویر
Crepis biennis L. 3399 تصاویر
Crepis bursifolia L. 1456 تصاویر
Crepis capillaris (L.) Wallr. 7266 تصاویر
Crepis foetida L. 1492 تصاویر
Crepis pulchra L. 541 تصاویر
Crepis sancta (L.) Bornm. 2917 تصاویر
Crepis setosa Haller f. 1594 تصاویر
Crepis tectorum Huds. 12 تصاویر
Crepis vesicaria L. 2514 تصاویر
Crepis zacintha (L.) Loisel. 7 تصاویر
Crucianella angustifolia L. 92 تصاویر
Crucianella latifolia L. 34 تصاویر
Cruciata laevipes Opiz 4344 تصاویر
Crupina vulgaris Pers. ex Cass. 67 تصاویر
Cucurbita pepo L. 4283 تصاویر
Cuscuta approximata Bab. 26 تصاویر
Cuscuta campestris Yunck. 424 تصاویر
Cuscuta epilinum Weihe 14 تصاویر
Cuscuta epithymum (L.) L. 879 تصاویر
Cuscuta europaea L. 236 تصاویر
Cuscuta monogyna Vahl 34 تصاویر
Cuscuta planiflora Ten. 56 تصاویر
Cuscuta scandens Brot. 37 تصاویر
Cuscuta suaveolens Ser. 1 تصاویر
Cyanus segetum Hill 12600 تصاویر
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult. 55 تصاویر
Cymbalaria muralis P.Gaertn. 141 تصاویر
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1871 تصاویر
Cynoglossum creticum Mill. 2948 تصاویر
Cynoglossum officinale L. 2440 تصاویر
Cynosurus cristatus L. 502 تصاویر
Cynosurus echinatus L. 478 تصاویر
Cynosurus effusus Link 13 تصاویر
Cyperus eragrostis Lam. 1846 تصاویر
Cyperus esculentus L. 609 تصاویر
Cyperus longus L. 380 تصاویر
Cyperus rotundus L. 669 تصاویر
Dactylis glomerata L. 7999 تصاویر
Daphne laureola L. 3147 تصاویر
Datura ferox L. 120 تصاویر
Datura stramonium L. 11612 تصاویر
Daucus aureus Desf. 4 تصاویر
Daucus carota L. 21399 تصاویر
Daucus muricatus (L.) L. 104 تصاویر
Delphinium ajacis L. 3487 تصاویر
Delphinium consolida L. 1642 تصاویر
Delphinium halteratum Sm. 73 تصاویر
Delphinium orientale J.Gay 355 تصاویر
Delphinium pubescens DC. 48 تصاویر
Delphinium verdunense Balb. 170 تصاویر
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 302 تصاویر
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 605 تصاویر
Dianthus armeria L. 1769 تصاویر
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. 8 تصاویر
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1575 تصاویر
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 4286 تصاویر
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 5673 تصاویر
Diplotaxis muralis (L.) DC. 631 تصاویر
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 4718 تصاویر
Diplotaxis viminea (L.) DC. 46 تصاویر
Dipsacus fullonum L. 11191 تصاویر
Dipsacus sativus (L.) Honck. 1481 تصاویر
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 685 تصاویر
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 6421 تصاویر
Doronicum plantagineum L. 764 تصاویر
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss. 96 تصاویر
Draba muralis L. 172 تصاویر
Draba verna L. 1747 تصاویر
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 778 تصاویر
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 79 تصاویر
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants 43 تصاویر
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants 169 تصاویر
Ecballium elaterium (L.) A.Rich. 3895 تصاویر
Echinaria capitata (L.) Desf. 93 تصاویر
Echinochloa colona (L.) Link 180 تصاویر
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1712 تصاویر
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald 24 تصاویر
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 15 تصاویر
Echinops ritro L. 3913 تصاویر
Echium calycinum Viv. 95 تصاویر
Echium plantagineum L. 5650 تصاویر
Echium vulgare L. 25668 تصاویر
Eleusine indica (L.) Gaertn. 621 تصاویر
Elymus caninus (L.) L. 149 تصاویر
Elytrigia intermedia (Host) Nevski 17 تصاویر
Emex spinosa (L.) Campd. 302 تصاویر
Epilobium angustifolium L. 12731 تصاویر
Epilobium ciliatum Raf. 3486 تصاویر
Epilobium hirsutum L. 10001 تصاویر
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri 56 تصاویر
Epilobium montanum L. 2127 تصاویر
Epilobium palustre L. 256 تصاویر
Epilobium parviflorum Schreb. 2433 تصاویر
Epilobium roseum (Schreb.) Schreb. 17 تصاویر
Epilobium tetragonum L. 2462 تصاویر
Equisetum arvense L. 4870 تصاویر
Equisetum palustre L. 615 تصاویر
Equisetum ramosissimum Desf. 529 تصاویر
Equisetum sylvaticum L. 1627 تصاویر
Equisetum telmateia Ehrh. 4699 تصاویر
Eragrostis barrelieri Daveau 43 تصاویر
Eragrostis cilianensis (All.) Janch. 66 تصاویر
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 25 تصاویر
Eragrostis minor Host 195 تصاویر
Eragrostis multicaulis Steud. 3 تصاویر
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 27 تصاویر
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 37 تصاویر
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 3136 تصاویر
Erigeron acris L. 647 تصاویر
Erigeron annuus (L.) Desf. 8356 تصاویر
Erigeron blakei Cabrera 7 تصاویر
Erigeron bonariensis L. 1416 تصاویر
Erigeron canadensis L. 7099 تصاویر
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. 720 تصاویر
Erigeron sumatrensis Retz. 2390 تصاویر
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell. 539 تصاویر
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 467 تصاویر
Erodium chium (Burm.f.) Willd. 17 تصاویر
Erodium ciconium (L.) L'Hér. 1701 تصاویر
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 10362 تصاویر
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 259 تصاویر
Erodium malacoides (L.) L'Hér. 3031 تصاویر
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 3410 تصاویر
Eruca sativa Mill. 1081 تصاویر
Eruca vesicaria (L.) Cav. 2074 تصاویر
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz 252 تصاویر
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz 811 تصاویر
Ervum tetraspermum L. 9 تصاویر
Eryngium campestre L. 4235 تصاویر
Erysimum cheiranthoides L. 833 تصاویر
Eupatorium cannabinum L. 15328 تصاویر
Euphorbia aleppica L. 12 تصاویر
Euphorbia amygdaloides L. 7067 تصاویر
Euphorbia chamaesyce L. 139 تصاویر
Euphorbia cyparissias L. 12877 تصاویر
Euphorbia esula L. 1119 تصاویر
Euphorbia exigua L. 458 تصاویر
Euphorbia falcata L. 128 تصاویر
Euphorbia glyptosperma Engelm. 30 تصاویر
Euphorbia helioscopia L. 7395 تصاویر
Euphorbia lathyris L. 7042 تصاویر
Euphorbia maculata L. 536 تصاویر
Euphorbia nutans Lag. 267 تصاویر
Euphorbia peplus L. 5245 تصاویر
Euphorbia platyphyllos L. 339 تصاویر
Euphorbia prostrata Aiton 978 تصاویر
Euphorbia pterococca Brot. 29 تصاویر
Euphorbia segetalis L. 1823 تصاویر
Euphorbia serpens Kunth 308 تصاویر
Euphorbia serrata L. 2752 تصاویر
Euphorbia stricta L. 302 تصاویر
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel. 55 تصاویر
Euphorbia taurinensis All. 47 تصاویر
Euphorbia terracina L. 484 تصاویر
Fagopyrum esculentum Moench 4479 تصاویر
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 116 تصاویر
Fagus sylvatica L. 22505 تصاویر
Falcaria vulgaris Bernh. 691 تصاویر
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 915 تصاویر
Fallopia dumetorum (L.) Holub 727 تصاویر
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 4953 تصاویر
Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey. 181 تصاویر
Festuca filiformis Pourr. 99 تصاویر
Festuca heterophylla Lam. 91 تصاویر
Festuca ovina L. 162 تصاویر
Festuca rubra L. 271 تصاویر
Ficaria verna Huds. 24523 تصاویر
Filago arvensis L. 111 تصاویر
Filago congesta Guss. ex DC. 8 تصاویر
Filago germanica (L.) Huds. 17 تصاویر
Filago lutescens Jord. 20 تصاویر
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. 1 تصاویر
Filago pygmaea L. 328 تصاویر
Filago pyramidata L. 364 تصاویر
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 9178 تصاویر
Foeniculum vulgare Mill. 9130 تصاویر
Fragaria vesca L. 10122 تصاویر
Fraxinus excelsior L. 19264 تصاویر
Fumaria agraria Lag. 154 تصاویر
Fumaria barnolae Sennen & Pau 34 تصاویر
Fumaria bastardii Boreau 894 تصاویر
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra 26 تصاویر
Fumaria capreolata L. 3340 تصاویر
Fumaria densiflora DC. 419 تصاویر
Fumaria flabellata Gasp. 11 تصاویر
Fumaria kralikii Jord. 16 تصاویر
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch 1722 تصاویر
Fumaria officinalis L. 6633 تصاویر
Fumaria parviflora Lam. 394 تصاویر
Fumaria petteri Rchb. 19 تصاویر
Fumaria reuteri Boiss. 6 تصاویر
Fumaria schleicheri Soy.-Will. 9 تصاویر
Fumaria vaillantii Loisel. 186 تصاویر
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 1793 تصاویر
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 822 تصاویر
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 499 تصاویر
Galactites tomentosus Moench 4593 تصاویر
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 624 تصاویر
Galeopsis bifida Boenn. 291 تصاویر
Galeopsis cebennensis (Braun-Blanq.) B.Bock 2 تصاویر
Galeopsis ladanum L. 523 تصاویر
Galeopsis pubescens Besser 282 تصاویر
Galeopsis pyrenaica Bartl. 97 تصاویر
Galeopsis segetum Neck. 475 تصاویر
Galeopsis speciosa Mill. 914 تصاویر
Galeopsis tetrahit L. 7190 تصاویر
Galinsoga parviflora Cav. 2735 تصاویر
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 2906 تصاویر
Galium album Mill. 2326 تصاویر
Galium aparine L. 10878 تصاویر
Galium boreale L. 710 تصاویر
Galium cinereum All. 2 تصاویر
Galium divaricatum Pourr. ex Lam. 18 تصاویر
Galium lucidum All. 734 تصاویر
Galium maritimum L. 309 تصاویر
Galium mollugo L. 8277 تصاویر
Galium murale (L.) All. 138 تصاویر
Galium parisiense L. 124 تصاویر
Galium tricornutum Dandy 214 تصاویر
Galium verrucosum Huds. 511 تصاویر
Galium verum L. 7879 تصاویر
Gastridium scabrum C.Presl 2 تصاویر
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 55 تصاویر
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. 118 تصاویر
Geranium columbinum L. 935 تصاویر
Geranium dissectum L. 4824 تصاویر
Geranium molle L. 7792 تصاویر
Geranium purpureum Vill. 5638 تصاویر
Geranium pusillum L. 6411 تصاویر
Geranium pyrenaicum Burm.f. 5642 تصاویر
Geranium robertianum L. 19138 تصاویر
Geranium rotundifolium L. 3679 تصاویر
Geranium tuberosum L. 97 تصاویر
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip. 311 تصاویر
Geum urbanum L. 12317 تصاویر
Gladiolus communis L. 3245 تصاویر
Gladiolus italicus Mill. 4150 تصاویر
Gladiolus x byzantinus Mill. 17 تصاویر
Glaucium corniculatum (L.) Curtis 54 تصاویر
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach 3980 تصاویر
Glebionis segetum (L.) Fourr. 4084 تصاویر
Glechoma hederacea L. 21729 تصاویر
Glyceria declinata Bréb. 26 تصاویر
Glyceria fluitans (L.) R.Br. 125 تصاویر
Glyceria notata Chevall. 36 تصاویر
Glycine max (L.) Merr. 1922 تصاویر
Gnaphalium uliginosum L. 838 تصاویر
Gypsophila muralis L. 414 تصاویر
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 20 تصاویر
Hedera helix L. 21711 تصاویر
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt 300 تصاویر
Hedysarum glomeratum F.Dietr. 86 تصاویر
Hedysarum spinosissimum L. 217 تصاویر
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill. 19 تصاویر
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. 265 تصاویر
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 261 تصاویر
Helianthus annuus L. 13822 تصاویر
Helianthus tuberosus L. 6478 تصاویر
Heliotropium europaeum L. 3780 تصاویر
Helminthotheca echioides (L.) Holub 5793 تصاویر
Heracleum sphondylium L. 17127 تصاویر
Herniaria cinerea DC. 12 تصاویر
Herniaria glabra L. 498 تصاویر
Herniaria hirsuta L. 255 تصاویر
Hibiscus trionum L. 824 تصاویر
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 5227 تصاویر
Hippocrepis biflora Spreng. 172 تصاویر
Hippocrepis ciliata Willd. 157 تصاویر
Hippocrepis comosa L. 3014 تصاویر
Hippocrepis multisiliquosa L. 32 تصاویر
Hippuris vulgaris L. 370 تصاویر
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 369 تصاویر
Holcus lanatus L. 4488 تصاویر
Holcus mollis L. 142 تصاویر
Holosteum breistrofferi Greuter & Charpin 4 تصاویر
Holosteum umbellatum L. 115 تصاویر
Hordeum geniculatum All. 28 تصاویر
Hordeum marinum Huds. 205 تصاویر
Hordeum murinum L. 5641 تصاویر
Hordeum vulgare L. 7974 تصاویر
Hornungia petraea (L.) Rchb. 281 تصاویر
Humulus lupulus L. 7596 تصاویر
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. 4306 تصاویر
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 8817 تصاویر
Hyacinthus orientalis L. 8182 تصاویر
Hylotelephium maximum (L.) Holub 1407 تصاویر
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba 1226 تصاویر
Hyoscyamus albus L. 1484 تصاویر
Hyoscyamus niger L. 1029 تصاویر
Hyoseris radiata L. 787 تصاویر
Hyoseris scabra L. 59 تصاویر
Hypecoum imberbe Sm. 425 تصاویر
Hypecoum pendulum L. 39 تصاویر
Hypecoum procumbens L. 176 تصاویر
Hypericum humifusum L. 680 تصاویر
Hypericum linariifolium Vahl 123 تصاویر
Hypericum perforatum L. 14966 تصاویر
Hypochaeris achyrophorus L. 171 تصاویر
Hypochaeris glabra L. 1537 تصاویر
Hypochaeris radicata L. 8171 تصاویر
Iberis amara L. 1364 تصاویر
Iberis pinnata L. 316 تصاویر
Ilex aquifolium L. 12850 تصاویر
Impatiens glandulifera Royle 11091 تصاویر
Impatiens parviflora DC. 4961 تصاویر
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 149 تصاویر
Inula conyza (Griess.) DC. 303 تصاویر
Iris pseudacorus L. 7944 تصاویر
Iris tuberosa L. 257 تصاویر
Isatis tinctoria L. 2940 تصاویر
Iva xanthiifolia Nutt. 64 تصاویر
Jacobaea vulgaris Gaertn. 15774 تصاویر
Jasione montana L. 4376 تصاویر
Juglans regia L. 14807 تصاویر
Juncus articulatus L. 521 تصاویر
Juncus bufonius L. 305 تصاویر
Juncus capitatus Weigel 94 تصاویر
Juncus compressus Jacq. 117 تصاویر
Juncus conglomeratus L. 505 تصاویر
Juncus effusus L. 2660 تصاویر
Juncus foliosus Desf. 5 تصاویر
Juncus hybridus Brot. 25 تصاویر
Juncus inflexus L. 527 تصاویر
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch 66 تصاویر
Kickxia elatine (L.) Dumort. 254 تصاویر
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz. 29 تصاویر
Kickxia spuria (L.) Dumort. 591 تصاویر
Knautia arvensis (L.) Coult. 12825 تصاویر
Lactuca muralis (L.) Gaertn. 2682 تصاویر
Lactuca perennis L. 2600 تصاویر
Lactuca saligna L. 235 تصاویر
Lactuca serriola L. 10158 تصاویر
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl 761 تصاویر
Lactuca virosa L. 2379 تصاویر
Lagurus ovatus L. 2798 تصاویر
Lamarckia aurea (L.) Moench 483 تصاویر
Lamium album L. 6443 تصاویر
Lamium amplexicaule L. 4184 تصاویر
Lamium bifidum Cirillo 172 تصاویر
Lamium confertum Fr. 3 تصاویر
Lamium hybridum Vill. 6007 تصاویر
Lamium maculatum (L.) L. 8339 تصاویر
Lamium purpureum L. 14388 تصاویر
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 870 تصاویر
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 177 تصاویر
Lapsana communis L. 11116 تصاویر
Larix decidua Mill. 5085 تصاویر
Lathyrus angulatus L. 109 تصاویر
Lathyrus annuus L. 284 تصاویر
Lathyrus aphaca L. 480 تصاویر
Lathyrus cicera L. 1375 تصاویر
Lathyrus clymenum L. 1481 تصاویر
Lathyrus hirsutus L. 449 تصاویر
Lathyrus inconspicuus L. 1 تصاویر
Lathyrus japonicus Willd. 476 تصاویر
Lathyrus latifolius L. 8072 تصاویر
Lathyrus nissolia L. 341 تصاویر
Lathyrus ochrus (L.) DC. 453 تصاویر
Lathyrus pratensis L. 3431 تصاویر
Lathyrus sativus L. 95 تصاویر
Lathyrus setifolius L. 114 تصاویر
Lathyrus sphaericus Retz. 416 تصاویر
Lathyrus tuberosus L. 1571 تصاویر
Legousia falcata (Ten.) Fritsch ex Janch. 4 تصاویر
Legousia hybrida (L.) Delarbre 107 تصاویر
Legousia speculum-veneris (L.) Durande ex Vill. 12 تصاویر
Lens culinaris Medik. 495 تصاویر
Leontodon hispidus L. 2646 تصاویر
Leontodon saxatilis Lam. 693 تصاویر
Leontodon tuberosus L. 157 تصاویر
Leonurus cardiaca L. 2558 تصاویر
Lepidium campestre (L.) R.Br. 1246 تصاویر
Lepidium densiflorum Schrad. 37 تصاویر
Lepidium didymum L. 1124 تصاویر
Lepidium draba L. 6567 تصاویر
Lepidium graminifolium L. 456 تصاویر
Lepidium hirtum (L.) Sm. 361 تصاویر
Lepidium perfoliatum L. 37 تصاویر
Lepidium ruderale L. 177 تصاویر
Lepidium sativum L. 591 تصاویر
Lepidium squamatum Forssk. 95 تصاویر
Lepidium virginicum L. 1260 تصاویر
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 3766 تصاویر
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás 246 تصاویر
Linaria arvensis (L.) Desf. 163 تصاویر
Linaria chalepensis (L.) Mill. 23 تصاویر
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link 53 تصاویر
Linaria pelisseriana (L.) Mill. 288 تصاویر
Linaria purpurea (L.) Mill. 2488 تصاویر
Linaria reflexa (L.) Desf. 22 تصاویر
Linaria repens (L.) Mill. 2694 تصاویر
Linaria simplex Desf. 10 تصاویر
Linaria spartea (L.) Willd. 45 تصاویر
Linaria supina (L.) Chaz. 970 تصاویر
Linaria triphylla (L.) Mill. 170 تصاویر
Linaria vulgaris Mill. 13525 تصاویر
Linum nodiflorum L. 10 تصاویر
Linum strictum L. 642 تصاویر
Linum trigynum L. 216 تصاویر
Linum usitatissimum L. 4402 تصاویر
Lobularia maritima (L.) Desv. 10600 تصاویر
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. 57 تصاویر
Logfia minima (Sm.) Dumort. 145 تصاویر
Lolium multiflorum Lam. 239 تصاویر
Lolium perenne L. 2428 تصاویر
Lolium remotum Schrank 3 تصاویر
Lolium rigidum Gaudin 129 تصاویر
Lolium temulentum L. 25 تصاویر
Lomelosia simplex (Desf.) Raf. 41 تصاویر
Lomelosia stellata (L.) Raf. 672 تصاویر
Loncomelos narbonense (L.) Raf. 810 تصاویر
Lotus angustissimus L. 188 تصاویر
Lotus castellanus Boiss. & Reut. 4 تصاویر
Lotus conimbricensis Brot. 30 تصاویر
Lotus corniculatus L. 16904 تصاویر
Lotus edulis L. 210 تصاویر
Lotus hispidus DC. 47 تصاویر
Lotus ornithopodioides L. 536 تصاویر
Lotus parviflorus Desf. 49 تصاویر
Lotus pedunculatus Cav. 2237 تصاویر
Lotus tetragonolobus L. 257 تصاویر
Lupinus albus L. 507 تصاویر
Lupinus angustifolius L. 2533 تصاویر
Lupinus cosentinii Guss. 41 تصاویر
Lupinus luteus L. 407 تصاویر
Lupinus micranthus Guss. 233 تصاویر
Lychnis flos-cuculi L. 5272 تصاویر
Lycopsis arvensis L. 2172 تصاویر
Lycopus europaeus L. 4329 تصاویر
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. 7193 تصاویر
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb. 1507 تصاویر
Lysimachia linum-stellatum L. 150 تصاویر
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb. 16 تصاویر
Lysimachia vulgaris L. 6480 تصاویر
Lythrum hyssopifolia L. 368 تصاویر
Lythrum junceum Banks & Sol. 490 تصاویر
Lythrum salicaria L. 19040 تصاویر
Malcolmia africana (L.) R.Br. 110 تصاویر
Malope trifida Cav. 30 تصاویر
Malva alcea L. 9679 تصاویر
Malva cretica Cav. 116 تصاویر
Malva moschata L. 4027 تصاویر
Malva multiflora (Cav.) Soldano 825 تصاویر
Malva neglecta Wallr. 4056 تصاویر
Malva nicaeensis All. 125 تصاویر
Malva parviflora L. 1946 تصاویر
Malva punctata (All.) Alef. 24 تصاویر
Malva sylvestris L. 23226 تصاویر
Malva tournefortiana L. 224 تصاویر
Malva trimestris (L.) Salisb. 1973 تصاویر
Malva verticillata L. 136 تصاویر
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. 794 تصاویر
Marrubium vulgare L. 3668 تصاویر
Matricaria chamomilla L. 8148 تصاویر
Matricaria discoidea DC. 2819 تصاویر
Medicago arabica (L.) Huds. 2759 تصاویر
Medicago ciliaris (L.) All. 45 تصاویر
Medicago coronata (L.) Bartal. 105 تصاویر
Medicago disciformis DC. 66 تصاویر
Medicago doliata Carmign. 9 تصاویر
Medicago intertexta (L.) Mill. 16 تصاویر
Medicago laciniata (L.) Mill. 65 تصاویر
Medicago littoralis Loisel. 59 تصاویر
Medicago lupulina L. 5475 تصاویر
Medicago minima (L.) L. 819 تصاویر
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. 99 تصاویر
Medicago murex Willd. 76 تصاویر
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 589 تصاویر
Medicago polyceratia (L.) Trautv. 46 تصاویر
Medicago polymorpha L. 2100 تصاویر
Medicago praecox DC. 34 تصاویر
Medicago rigidula (L.) All. 174 تصاویر
Medicago rugosa Desr. 32 تصاویر
Medicago sativa L. 13274 تصاویر
Medicago scutellata (L.) Mill. 88 تصاویر
Medicago soleirolii Duby 9 تصاویر
Medicago tenoreana Ser. 4 تصاویر
Medicago truncatula Gaertn. 111 تصاویر
Medicago turbinata (L.) All. 10 تصاویر
Melampyrum arvense L. 1300 تصاویر
Melilotus albus Medik. 5307 تصاویر
Melilotus indicus (L.) All. 1958 تصاویر
Melissa officinalis L. 10754 تصاویر
Melomphis arabica (L.) Raf. 354 تصاویر
Mentha aquatica L. 5898 تصاویر
Mentha arvensis L. 2210 تصاویر
Mentha longifolia (L.) L. 1307 تصاویر
Mentha pulegium L. 2067 تصاویر
Mentha spicata L. 7240 تصاویر
Mentha suaveolens Ehrh. 9588 تصاویر
Mercurialis ambigua L.f. 105 تصاویر
Mercurialis annua L. 5587 تصاویر
Mibora minima (L.) Desv. 175 تصاویر
Micropyrum tenellum (L.) Link 69 تصاویر
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. 78 تصاویر
Misopates orontium (L.) Raf. 1378 تصاویر
Modiola caroliniana (L.) G.Don 120 تصاویر
Montia arvensis Wallr. 86 تصاویر
Montia fontana L. 209 تصاویر
Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp 1 تصاویر
Moricandia arvensis (L.) DC. 1140 تصاویر
Muscari atlanticum Boiss. & Reut. 10 تصاویر
Muscari botryoides (L.) Mill. 4042 تصاویر
Muscari comosum (L.) Mill. 8316 تصاویر
Muscari motelayi Foucaud 14 تصاویر
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 9688 تصاویر
Myagrum perfoliatum L. 127 تصاویر
Myosotis arvensis (L.) Hill 1995 تصاویر
Myosotis balbisiana Jord. 52 تصاویر
Myosotis discolor Pers. 622 تصاویر
Myosotis ramosissima Rochel 1597 تصاویر
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. 564 تصاویر
Myosoton aquaticum (L.) Moench 1118 تصاویر
Myosurus minimus L. 159 تصاویر
Narcissus papyraceus Ker Gawl. 954 تصاویر
Narcissus tazetta L. 2596 تصاویر
Nasturtium officinale R.Br. 2092 تصاویر
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst. 289 تصاویر
Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl. 122 تصاویر
Neoschischkinia pourretii (Willd.) Valdés & H.Scholz 1 تصاویر
Nepeta cataria L. 2823 تصاویر
Neslia paniculata (L.) Desv. 64 تصاویر
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 2200 تصاویر
Nigella arvensis L. 610 تصاویر
Nigella damascena L. 10762 تصاویر
Nigella hispanica L. 139 تصاویر
Nigella nigellastrum (L.) Willk. 30 تصاویر
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult. 55 تصاویر
Nothoscordum borbonicum Kunth 89 تصاویر
Notobasis syriaca (L.) Cass. 1151 تصاویر
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. 1362 تصاویر
Odontites viscosus (L.) Clairv. 112 تصاویر
Oenothera biennis L. 11370 تصاویر
Oenothera laciniata Hill 433 تصاویر
Omphalodes linifolia (L.) Moench 113 تصاویر
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 205 تصاویر
Onobrychis viciifolia Scop. 6258 تصاویر
Ononis alopecuroides L. 14 تصاویر
Ononis breviflora DC. 29 تصاویر
Ononis mitissima L. 44 تصاویر
Ononis pubescens L. 239 تصاویر
Ononis reclinata L. 702 تصاویر
Ononis spinosa L. 3528 تصاویر
Ononis viscosa L. 148 تصاویر
Onopordum acanthium L. 3993 تصاویر
Onopordum illyricum L. 932 تصاویر
Ophrys apifera Huds. 5725 تصاویر
Origanum vulgare L. 15848 تصاویر
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 1545 تصاویر
Ornithogalum divergens Boreau 8695 تصاویر
Ornithogalum umbellatum L. 7853 تصاویر
Ornithopus compressus L. 551 تصاویر
Ornithopus perpusillus L. 450 تصاویر
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 110 تصاویر
Ornithopus sativus Brot. 144 تصاویر
Orobanche amethystea Thuill. 602 تصاویر
Orobanche caryophyllacea Sm. 977 تصاویر
Orobanche cernua Loefl. 119 تصاویر
Orobanche crenata Forssk. 443 تصاویر
Orobanche gracilis Sm. 1132 تصاویر
Orobanche hederae Duby 312 تصاویر
Orobanche lutea Baumg. 138 تصاویر
Orobanche minor Sm. 1874 تصاویر
Orobanche pubescens d'Urv. 84 تصاویر
Orobanche reticulata Wallr. 52 تصاویر
Osyris alba L. 2795 تصاویر
Oxalis articulata Savigny 4292 تصاویر
Oxalis corniculata L. 7767 تصاویر
Oxalis debilis Kunth 2441 تصاویر
Oxalis dillenii Jacq. 2029 تصاویر
Oxalis fontana Bunge 437 تصاویر
Oxalis latifolia Kunth 2276 تصاویر
Oxalis pes-caprae L. 6086 تصاویر
Pallenis spinosa (L.) Cass. 3642 تصاویر
Panicum capillare L. 493 تصاویر
Panicum dichotomiflorum Michx. 64 تصاویر
Panicum miliaceum L. 873 تصاویر
Panicum repens L. 65 تصاویر
Panicum virgatum L. 699 تصاویر
Papaver apulum Ten. 29 تصاویر
Papaver argemone L. 1183 تصاویر
Papaver dubium L. 2811 تصاویر
Papaver hybridum L. 778 تصاویر
Papaver pinnatifidum Moris 19 تصاویر
Papaver rhoeas L. 10958 تصاویر
Papaver somniferum L. 8472 تصاویر
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb. 78 تصاویر
Parentucellia latifolia Caruel 76 تصاویر
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 770 تصاویر
Paronychia echinulata Chater 17 تصاویر
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 2412 تصاویر
Paspalum dilatatum Poir. 896 تصاویر
Paspalum distichum L. 194 تصاویر
Paspalum vaginatum Sw. 26 تصاویر
Pastinaca sativa L. 4934 تصاویر
Persicaria amphibia (L.) Delarbre 280 تصاویر
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 416 تصاویر
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 1986 تصاویر
Persicaria maculosa Gray 7123 تصاویر
Persicaria minor (Huds.) Opiz 228 تصاویر
Persicaria orientalis (L.) Spach 2178 تصاویر
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 195 تصاویر
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood 101 تصاویر
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood 883 تصاویر
Petrorhagia saxifraga (L.) Link 1323 تصاویر
Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood 56 تصاویر
Phacelia tanacetifolia Benth. 12862 تصاویر
Phalaris aquatica L. 200 تصاویر
Phalaris brachystachys Link 8 تصاویر
Phalaris canariensis L. 381 تصاویر
Phalaris coerulescens Desf. 141 تصاویر
Phalaris minor Retz. 149 تصاویر
Phalaris paradoxa L. 68 تصاویر
Phelipanche nana (Reut.) Soják 328 تصاویر
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják 221 تصاویر
Phelipanche ramosa (L.) Pomel 380 تصاویر
Phleum arenarium L. 105 تصاویر
Phleum nodosum L. 42 تصاویر
Phleum paniculatum Huds. 9 تصاویر
Phleum pratense L. 1987 تصاویر
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn. 1 تصاویر
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 5123 تصاویر
Physalis alkekengi L. 3546 تصاویر
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 1532 تصاویر
Phytolacca americana L. 15488 تصاویر
Picnomon acarna (L.) Cass. 289 تصاویر
Picris hieracioides Sibth. & Sm. 532 تصاویر
Picris pauciflora Willd. 1 تصاویر
Picris rhagadioloides (L.) Desf. 6 تصاویر
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. 3625 تصاویر
Pisum sativum L. 4141 تصاویر
Plantago afra L. 314 تصاویر
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 191 تصاویر
Plantago bellardii All. 124 تصاویر
Plantago coronopus L. 2058 تصاویر
Plantago lagopus L. 1391 تصاویر
Plantago lanceolata L. 12276 تصاویر
Plantago major L. 8279 تصاویر
Plantago media L. 3676 تصاویر
Plantago sempervirens Crantz 304 تصاویر
Plantago weldenii Rchb. 52 تصاویر
Platycapnos spicata (L.) Bernh. 381 تصاویر
Platycapnos tenuiloba Pomel 15 تصاویر
Poa annua L. 2304 تصاویر
Poa bulbosa L. 914 تصاویر
Poa compressa L. 95 تصاویر
Poa infirma Kunth 40 تصاویر
Poa pratensis L. 2324 تصاویر
Poa trivialis L. 1351 تصاویر
Podospermum laciniatum (L.) DC. 482 تصاویر
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 900 تصاویر
Polycnemum arvense L. 19 تصاویر
Polycnemum majus A.Braun 59 تصاویر
Polygonum arenarium Waldst. & Kit. 4 تصاویر
Polygonum aviculare L. 4129 تصاویر
Polygonum bellardii All. 23 تصاویر
Polypogon maritimus Willd. 33 تصاویر
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 654 تصاویر
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 158 تصاویر
Portulaca oleracea L. 10058 تصاویر
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch 534 تصاویر
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 840 تصاویر
Potentilla recta L. 2584 تصاویر
Potentilla reptans L. 8737 تصاویر
Potentilla supina L. 156 تصاویر
Poterium sanguisorba L. 6541 تصاویر
Primula veris L. 11471 تصاویر
Prunella laciniata (L.) L. 1214 تصاویر
Prunella vulgaris L. 15279 تصاویر
Prunus cerasus L. 6596 تصاویر
Prunus spinosa L. 26667 تصاویر
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. 32 تصاویر
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5412 تصاویر
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon 76 تصاویر
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 4003 تصاویر
Pulicaria vulgaris Gaertn. 581 تصاویر
Quercus cerris L. 2947 تصاویر
Quercus robur L. 14743 تصاویر
Quercus rubra L. 9504 تصاویر
Ranunculus acris L. 10227 تصاویر
Ranunculus arvensis L. 386 تصاویر
Ranunculus bulbosus L. 4247 تصاویر
Ranunculus flammula L. 1407 تصاویر
Ranunculus muricatus L. 813 تصاویر
Ranunculus paludosus Poir. 403 تصاویر
Ranunculus parviflorus L. 536 تصاویر
Ranunculus repens L. 13500 تصاویر
Ranunculus sardous Crantz 627 تصاویر
Ranunculus sceleratus L. 1211 تصاویر
Ranunculus trilobus Desf. 51 تصاویر
Raphanus raphanistrum L. 9003 تصاویر
Raphanus sativus L. 1855 تصاویر
Rapistrum rugosum (L.) All. 2266 تصاویر
Reichardia picroides (L.) Roth 1208 تصاویر
Reseda alba L. 1649 تصاویر
Reseda jacquini Rchb. 108 تصاویر
Reseda lutea L. 4948 تصاویر
Reseda luteola L. 2482 تصاویر
Reseda phyteuma L. 1441 تصاویر
Reynoutria japonica Houtt. 8627 تصاویر
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 1334 تصاویر
Rhagadiolus edulis Gaertn. 151 تصاویر
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. 149 تصاویر
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 3705 تصاویر
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. 586 تصاویر
Rhinanthus minor L. 2218 تصاویر
Ribes rubrum L. 4555 تصاویر
Ridolfia segetum (L.) Moris 15 تصاویر
Roemeria hybrida (L.) DC. 331 تصاویر
Rorippa palustris (L.) Besser 758 تصاویر
Rorippa sylvestris (L.) Besser 1684 تصاویر
Rosa canina L. 19618 تصاویر
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 461 تصاویر
Rubia peregrina L. 3042 تصاویر
Rubia tinctorum L. 650 تصاویر
Rubus caesius L. 5877 تصاویر
Rubus fruticosus L. 1821 تصاویر
Rumex acetosa L. 5540 تصاویر
Rumex acetosella L. 4213 تصاویر
Rumex bucephalophorus L. 536 تصاویر
Rumex conglomeratus Murray 1601 تصاویر
Rumex crispus L. 8935 تصاویر
Rumex cristatus DC. 84 تصاویر
Rumex intermedius DC. 258 تصاویر
Rumex longifolius DC. 621 تصاویر
Rumex maritimus L. 70 تصاویر
Rumex obtusifolius L. 11276 تصاویر
Rumex palustris Sm. 129 تصاویر
Rumex patientia L. 1982 تصاویر
Rumex pulcher L. 1527 تصاویر
Rumex roseus L. 204 تصاویر
Rumex sanguineus L. 1072 تصاویر
Rumex thyrsiflorus Fingerh. 156 تصاویر
Rumex thyrsoides Desf. 710 تصاویر
Sagina apetala Ard. 239 تصاویر
Sagina procumbens L. 810 تصاویر
Salvia pratensis L. 13262 تصاویر
Salvia verbenaca L. 5066 تصاویر
Salvia verticillata L. 1273 تصاویر
Salvia viridis L. 622 تصاویر
Sambucus ebulus L. 7139 تصاویر
Sambucus nigra L. 24798 تصاویر
Sanguisorba officinalis L. 2513 تصاویر
Saponaria officinalis L. 12123 تصاویر
Satureja hortensis L. 849 تصاویر
Saxifraga tridactylites L. 1105 تصاویر
Scabiosa atropurpurea L. 3609 تصاویر
Scabiosa columbaria L. 6114 تصاویر
Scandix australis L. 54 تصاویر
Scandix pecten-veneris L. 2215 تصاویر
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 512 تصاویر
Schedonorus giganteus (L.) Holub 109 تصاویر
Schismus barbatus (L.) Thell. 16 تصاویر
Scilla bifolia L. 4391 تصاویر
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 1052 تصاویر
Scleranthus annuus L. 227 تصاویر
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv. 55 تصاویر
Scolymus hispanicus L. 2789 تصاویر
Scolymus maculatus L. 197 تصاویر
Scorpiurus subvillosus L. 235 تصاویر
Scorpiurus vermiculatus L. 130 تصاویر
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench 1042 تصاویر
Scrophularia auriculata L. 2267 تصاویر
Scrophularia nodosa L. 2980 تصاویر
Scrophularia peregrina L. 733 تصاویر
Sedum acre L. 6040 تصاویر
Sedum album L. 8268 تصاویر
Sedum forsterianum Sm. 757 تصاویر
Sedum ochroleucum Chaix 590 تصاویر
Sedum rubens L. 450 تصاویر
Sedum rupestre L. 5014 تصاویر
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 5444 تصاویر
Senecio inaequidens DC. 5549 تصاویر
Senecio leucanthemifolius Poir. 318 تصاویر
Senecio lividus L. 292 تصاویر
Senecio squalidus L. 2399 تصاویر
Senecio sylvaticus L. 1172 تصاویر
Senecio vernalis Waldst. & Kit. 821 تصاویر
Senecio viscosus L. 598 تصاویر
Senecio vulgaris L. 7935 تصاویر
Serratula tinctoria L. 620 تصاویر
Seseli tortuosum L. 574 تصاویر
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. 11 تصاویر
Setaria faberi R.A.W.Herrm. 15 تصاویر
Setaria italica (L.) P.Beauv. 950 تصاویر
Setaria parviflora (Poir.) M.Kerguelen 6 تصاویر
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1953 تصاویر
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 860 تصاویر
Sherardia arvensis L. 3239 تصاویر
Sicyos angulata L. 68 تصاویر
Sideritis montana L. 110 تصاویر
Sideritis romana L. 516 تصاویر
Silene bellidifolia Juss. ex Jacq. 28 تصاویر
Silene conica L. 470 تصاویر
Silene conoidea L. 11 تصاویر
Silene cretica L. 41 تصاویر
Silene dichotoma Ehrh. 368 تصاویر
Silene dioica (L.) Clairv. 14867 تصاویر
Silene gallica L. 1417 تصاویر
Silene inaperta L. 11 تصاویر
Silene latifolia Poir. 16796 تصاویر
Silene linicola C.C.Gmel. 1 تصاویر
Silene muscipula L. 20 تصاویر
Silene mutabilis L. 34 تصاویر
Silene noctiflora L. 562 تصاویر
Silene nocturna L. 294 تصاویر
Silene portensis L. 113 تصاویر
Silene vulgaris (Moench) Garcke 11916 تصاویر
Silybum marianum (L.) Gaertn. 7250 تصاویر
Sinapis alba L. 4725 تصاویر
Sinapis arvensis L. 9267 تصاویر
Sison amomum L. 233 تصاویر
Sison segetum L. 41 تصاویر
Sisymbrella aspera (L.) Spach 115 تصاویر
Sisymbrium altissimum L. 242 تصاویر
Sisymbrium austriacum Jacq. 742 تصاویر
Sisymbrium irio L. 1928 تصاویر
Sisymbrium loeselii L. 675 تصاویر
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 4919 تصاویر
Sisymbrium orientale L. 259 تصاویر
Sisymbrium polyceratium L. 9 تصاویر
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC. 74 تصاویر
Smilax aspera L. 5360 تصاویر
Smyrnium olusatrum L. 4461 تصاویر
Solanum chenopodioides Lam. 1285 تصاویر
Solanum dulcamara L. 11015 تصاویر
Solanum elaeagnifolium Cav. 1226 تصاویر
Solanum lycopersicum L. 6161 تصاویر
Solanum nigrum L. 10557 تصاویر
Solanum physalifolium Rusby 157 تصاویر
Solanum sarachoides Sendtn. 5 تصاویر
Solanum tuberosum L. 7214 تصاویر
Solanum villosum Mill. 1185 تصاویر
Solidago canadensis L. 11422 تصاویر
Solidago gigantea Aiton 4202 تصاویر
Solidago virgaurea Bigelow 36 تصاویر
Sonchus arvensis L. 3558 تصاویر
Sonchus asper (L.) Hill 10809 تصاویر
Sonchus oleraceus L. 10506 تصاویر
Sonchus tenerrimus L. 3916 تصاویر
Sorbus aucuparia L. 15379 تصاویر
Sorghum bicolor (L.) Moench 1648 تصاویر
Sorghum halepense (L.) Pers. 2187 تصاویر
Spergula arvensis L. 969 تصاویر
Spergula bocconii (Scheele) Pedersen 27 تصاویر
Spergula diandra (Guss.) Murb. 10 تصاویر
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl. 292 تصاویر
Spergula morisonii Boreau 140 تصاویر
Spergula pentandra L. 44 تصاویر
Spergula rubra J. Presl & C. Presl 88 تصاویر
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 297 تصاویر
Stachys annua (L.) L. 408 تصاویر
Stachys arvensis (L.) L. 467 تصاویر
Stachys germanica L. 992 تصاویر
Stachys ocymastrum (L.) Briq. 443 تصاویر
Stachys palustris L. 3829 تصاویر
Stachys recta L. 2614 تصاویر
Stachys sylvatica L. 7747 تصاویر
Stellaria graminea L. 3244 تصاویر
Stellaria holostea L. 10035 تصاویر
Stellaria media (L.) Vill. 10174 تصاویر
Stellaria neglecta Weihe 628 تصاویر
Stellaria pallida (Dumort.) Crép. 2 تصاویر
Stipella capensis (Thunb.) Röser & Hamasha 69 تصاویر
Succisa pratensis Moench 3294 تصاویر
Symphytum officinale L. 15838 تصاویر
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 70 تصاویر
Tagetes minuta L. 658 تصاویر
Tanacetum vulgare L. 13358 تصاویر
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser 641 تصاویر
Taraxacum officinale F.H. Wigg. 3958 تصاویر
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell. 109 تصاویر
Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton 7 تصاویر
Teucrium botrys L. 275 تصاویر
Theligonum cynocrambe L. 212 تصاویر
Thesium humifusum DC. 258 تصاویر
Thesium humile Vahl 26 تصاویر
Thlaspi alliaceum L. 186 تصاویر
Thlaspi arvense L. 2137 تصاویر
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. 57 تصاویر
Tolpis barbata (L.) Gaertn. 760 تصاویر
Tolpis umbellata Bertol. 107 تصاویر
Tolpis virgata (Desf.) Bertol. 7 تصاویر
Tordylium apulum L. 1286 تصاویر
Tordylium maximum L. 664 تصاویر
Torilis africana (Thunb.) Spreng. 9 تصاویر
Torilis arvensis (Huds.) Link 3673 تصاویر
Torilis japonica (Houtt.) DC. 976 تصاویر
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f. 78 تصاویر
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 653 تصاویر
Tragopogon crocifolius L. 288 تصاویر
Tragopogon dubius Scop. 4582 تصاویر
Tragopogon porrifolius L. 4139 تصاویر
Tragopogon pratensis L. 6719 تصاویر
Tragus racemosus (L.) All. 148 تصاویر
Tribulus terrestris L. 1652 تصاویر
Trifolium angustifolium L. 1254 تصاویر
Trifolium arvense L. 2574 تصاویر
Trifolium bocconei Savi 30 تصاویر
Trifolium campestre Schreb. 3175 تصاویر
Trifolium cernuum Brot. 11 تصاویر
Trifolium cherleri L. 146 تصاویر
Trifolium dubium Sibth. 2526 تصاویر
Trifolium fragiferum L. 769 تصاویر
Trifolium glomeratum L. 132 تصاویر
Trifolium hirtum All. 270 تصاویر
Trifolium hybridum L. 1056 تصاویر
Trifolium incarnatum L. 5543 تصاویر
Trifolium isthmocarpum Brot. 18 تصاویر
Trifolium lappaceum L. 158 تصاویر
Trifolium leucanthum M.Bieb. 29 تصاویر
Trifolium michelianum Savi 55 تصاویر
Trifolium micranthum Viv. 65 تصاویر
Trifolium nigrescens Viv. 489 تصاویر
Trifolium pratense L. 15049 تصاویر
Trifolium purpureum Loisel. 296 تصاویر
Trifolium repens L. 10315 تصاویر
Trifolium resupinatum L. 1089 تصاویر
Trifolium retusum L. 27 تصاویر
Trifolium scabrum L. 227 تصاویر
Trifolium spumosum L. 99 تصاویر
Trifolium squamosum L. 109 تصاویر
Trifolium squarrosum L. 29 تصاویر
Trifolium stellatum L. 1502 تصاویر
Trifolium striatum L. 215 تصاویر
Trifolium strictum L. 54 تصاویر
Trifolium subterraneum L. 510 تصاویر
Trifolium tomentosum L. 411 تصاویر
Trifolium vesiculosum Savi 54 تصاویر
Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute 9 تصاویر
Trigonella esculenta Willd. 311 تصاویر
Trigonella foenum-graecum L. 328 تصاویر
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute 76 تصاویر
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute 2 تصاویر
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. 761 تصاویر
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch 466 تصاویر
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. 565 تصاویر
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero 25 تصاویر
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. 454 تصاویر
Triticum aestivum L. 20475 تصاویر
Triticum turgidum L. 1186 تصاویر
Tuberaria guttata (L.) Fourr. 1701 تصاویر
Tulipa agenensis DC. 853 تصاویر
Tulipa billietiana Jord. 49 تصاویر
Tulipa clusiana DC. 668 تصاویر
Tulipa didieri Jord. 98 تصاویر
Tulipa gesneriana L. 7305 تصاویر
Tulipa lortetii Jord. 47 تصاویر
Tulipa mauriana Jord. & Fourr. 30 تصاویر
Tulipa montisandrei J.Prudhomme 42 تصاویر
Tulipa planifolia Jord. 26 تصاویر
Tulipa platystigma Jord. 5 تصاویر
Tulipa raddii Reboul 273 تصاویر
Tulipa sylvestris L. 3086 تصاویر
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 111 تصاویر
Tussilago farfara L. 9685 تصاویر
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. 549 تصاویر
Ulex europaeus L. 6181 تصاویر
Ulmus x hollandica Mill. 179 تصاویر
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 6687 تصاویر
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt 5049 تصاویر
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt 824 تصاویر
Urtica atrovirens Req. ex Loisel. 51 تصاویر
Urtica dioica L. 11889 تصاویر
Urtica membranacea Poir. ex Savigny 134 تصاویر
Urtica pilulifera L. 569 تصاویر
Urtica urens L. 3229 تصاویر
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 1141 تصاویر
Valantia muralis L. 176 تصاویر
Valeriana officinalis L. 6274 تصاویر
Valerianella coronata (L.) DC. 135 تصاویر
Valerianella dentata (L.) Pollich 188 تصاویر
Valerianella discoidea (L.) Loisel. 228 تصاویر
Valerianella echinata (L.) DC. 42 تصاویر
Valerianella eriocarpa Desv. 200 تصاویر
Valerianella locusta (L.) Laterr. 5157 تصاویر
Valerianella microcarpa Loisel. 8 تصاویر
Velezia rigida L. 81 تصاویر
Verbascum blattaria L. 2596 تصاویر
Verbascum boerhavii L. 1632 تصاویر
Verbascum chaixii Vill. 418 تصاویر
Verbascum densiflorum Bertol. 3884 تصاویر
Verbascum lychnitis L. 2442 تصاویر
Verbascum nigrum L. 6956 تصاویر
Verbascum phlomoides L. 1733 تصاویر
Verbascum pulverulentum Vill. 4983 تصاویر
Verbascum sinuatum L. 4556 تصاویر
Verbascum thapsus L. 15059 تصاویر
Verbascum virgatum Stokes 1042 تصاویر
Verbena officinalis L. 5845 تصاویر
Veronica acinifolia L. 54 تصاویر
Veronica agrestis L. 816 تصاویر
Veronica arvensis L. 2585 تصاویر
Veronica chamaedrys L. 15056 تصاویر
Veronica cymbalaria Bodard 1284 تصاویر
Veronica dillenii Crantz 38 تصاویر
Veronica filiformis Sm. 2462 تصاویر
Veronica hederifolia L. 2633 تصاویر
Veronica officinalis L. 2512 تصاویر
Veronica opaca Fr. 1 تصاویر
Veronica peregrina L. 276 تصاویر
Veronica persica Poir. 12664 تصاویر
Veronica polita Fr. 1236 تصاویر
Veronica praecox All. 52 تصاویر
Veronica serpyllifolia L. 2741 تصاویر
Veronica sublobata M.A.Fisch. 11 تصاویر
Veronica triphyllos L. 126 تصاویر
Veronica verna L. 167 تصاویر
Vicia angustifolia L. 331 تصاویر
Vicia benghalensis L. 497 تصاویر
Vicia bithynica (L.) L. 531 تصاویر
Vicia cracca L. 5092 تصاویر
Vicia dasycarpa Ten. 756 تصاویر
Vicia disperma DC. 157 تصاویر
Vicia faba L. 4387 تصاویر
Vicia hirsuta (L.) Gray 1583 تصاویر
Vicia hybrida L. 1239 تصاویر
Vicia incana Gouan 62 تصاویر
Vicia johannis Tamamsch. 102 تصاویر
Vicia lathyroides L. 242 تصاویر
Vicia lutea L. 702 تصاویر
Vicia melanops Sibth. & Sm. 34 تصاویر
Vicia monantha Retz. 244 تصاویر
Vicia narbonensis L. 397 تصاویر
Vicia orobus DC. 102 تصاویر
Vicia pannonica Crantz 444 تصاویر
Vicia peregrina L. 210 تصاویر
Vicia sativa L. 10002 تصاویر
Vicia segetalis Thuill. 1670 تصاویر
Vicia sepium L. 5021 تصاویر
Vicia serratifolia Jacq. 155 تصاویر
Vicia tenuifolia Roth 2381 تصاویر
Vicia villosa Roth 6790 تصاویر
Vinca minor L. 12572 تصاویر
Viola arvensis Murray 4106 تصاویر
Viola hirta L. 1708 تصاویر
Viola kitaibeliana Schult. 285 تصاویر
Viola riviniana Rchb. 5412 تصاویر
Viola tricolor L. 6832 تصاویر
Viscum album L. 1969 تصاویر
Visnaga daucoides Gaertn. 847 تصاویر
Vogtia annua (L.) Oberpr. & Sonboli 45 تصاویر
Vulpia bromoides (L.) Gray 146 تصاویر
Vulpia ciliata Dumort. 119 تصاویر
Vulpia geniculata (L.) Link 2 تصاویر
Vulpia ligustica (All.) Link 41 تصاویر
Vulpia membranacea (L.) Dumort. 12 تصاویر
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. 204 تصاویر
Vulpia unilateralis (L.) Stace 39 تصاویر
Xanthium orientale L. 268 تصاویر
Xanthium spinosum L. 732 تصاویر
Xanthium strumarium L. 4035 تصاویر
Xeranthemum cylindraceum Sm. 143 تصاویر
Xeranthemum inapertum (L.) Mill. 181 تصاویر
Zea mays L. 23408 تصاویر