علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Althaea cannabina L.

 
۱٬۴۷۲ ۹۸۱ مشاهدات
Malvaceae
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

پنیرک پف‌نبات
۳٬۳۱۳ ۲٬۴۳۷ مشاهدات
Malvaceae
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis