علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Althaea cannabina L.

 
Malvaceae ۱٬۱۴۰ ۷۵۵ مشاهدات
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

پنیرک پف‌نبات
Malvaceae ۲٬۶۵۶ ۱٬۹۲۵ مشاهدات
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis