علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Anthyllis vulneraria L.

 
Fabaceae ۷٬۶۹۵ ۵٬۹۱۴ مشاهدات
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria