علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Arctium lappa L.

گوبو
Asteraceae ۹٬۳۰۷ ۷٬۴۶۶ مشاهدات
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa

Arctium minus (Hill) Bernh.

باباآدم صغیر
Asteraceae ۱۱٬۰۳۷ ۸٬۵۷۶ مشاهدات
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus