علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Aristolochia clematitis L.

 
Aristolochiaceae ۲٬۶۵۰ ۱٬۹۱۵ مشاهدات
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae ۹۸۹ ۶۴۴ مشاهدات
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda