علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Hibiscus trionum L.

 
۱٬۰۶۳ ۸۱۷ مشاهدات
Malvaceae
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum