علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Malva alcea L.

 
۱۳٬۰۶۳ ۱۰٬۳۷۰ مشاهدات
Malvaceae
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
۱۶۱ ۹۲ مشاهدات
Malvaceae
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
۵٬۴۲۷ ۳٬۷۹۱ مشاهدات
Malvaceae
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
۱٬۱۶۷ ۷۹۱ مشاهدات
Malvaceae
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

پنیرک معمولی
۵٬۵۸۲ ۴٬۲۸۸ مشاهدات
Malvaceae
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
۱۷۷ ۱۱۸ مشاهدات
Malvaceae
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
۲٬۸۳۰ ۲٬۳۳۰ مشاهدات
Malvaceae
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
۵۰ ۴۰ مشاهدات
Malvaceae
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva sylvestris L.

گل ختمی
۲۶٬۷۱۰ ۲۱٬۷۱۱ مشاهدات
Malvaceae
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
۴۰۹ ۲۷۲ مشاهدات
Malvaceae
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
۲٬۸۰۳ ۲٬۲۴۶ مشاهدات
Malvaceae
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
۲۳۵ ۱۶۱ مشاهدات
Malvaceae
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata