اروپای غربی گیاهان اروپای غربی کاوش

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco LC

صنوبر داگلاس
Pinaceae ۳٬۳۶۰ ۲٬۳۴۰ مشاهدات
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii