Maailman kasvisto Maailman kasviston kasvitTutki

Rheum rhabarbarum L.

Tarharaparperi
622 509 Havainnot
Polygonaceae
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum