Gardens by the Bay - Flower Dome Singapore Tutki

Acanthus mollis L.

Kreikanakantti
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Aster amellus L.

Elokuunasteri
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus

Bombax ceiba L.

Valkokapokkio
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Digitalis purpurea L.

Rohtosormustinkukka
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea

Dracaena draco (L.) L.

Kanariantraakkipuu
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco
Loading...