Gardens by the Bay - Flower Dome Singapore Tutki

Leucospermum cordifolium Fourc. NT

Leveäneulaprotea
Proteaceae 332 298 Havainnot
Leucospermum cordifolium
Leucospermum cordifolium
Leucospermum cordifolium
Leucospermum cordifolium

Protea cynaroides (L.) L. LC

Kuningasprotea
Proteaceae 615 517 Havainnot
Protea cynaroides
Protea cynaroides
Protea cynaroides
Protea cynaroides