Maailman kasvisto Maailman kasviston kasvitTutki

Hypoestes phyllostachya Baker

Pilkkulehti
4 961 4 654 Havainnot
Acanthaceae
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya

Thunbergia alata Bojer ex Sims

Mustasilmäsusanna
3 588 3 045 Havainnot
Acanthaceae
Thunbergia alata
Thunbergia alata
Thunbergia alata
Thunbergia alata

Thunbergia grandiflora Roxb.

Kellosusanna
956 678 Havainnot
Acanthaceae
Thunbergia grandiflora
Thunbergia grandiflora
Thunbergia grandiflora
Thunbergia grandiflora