Maailman kasvisto Maailman kasviston kasvitTutki

Hypoestes phyllostachya Baker

Pilkkulehti
5 199 4 874 Havainnot
Acanthaceae
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya