Maailman kasvisto Maailman kasviston kasvit Tutki

Aralia elata (Miq.) Seem. LC

Piikkiaralia
Araliaceae 662 466 Havainnot
Aralia elata
Aralia elata
Aralia elata
Aralia elata
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica

Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.

Seitsensormiaralia
Araliaceae 84 45 Havainnot
Kalopanax septemlobus
Kalopanax septemlobus
Kalopanax septemlobus
Kalopanax septemlobus