Cévennes Flora do Parque Nacional de CévennesExplorar

Acer campestre L.LC
Preocupación Menor

Pradairo campestre
19.064 15.176 Observacións
Sapindaceae
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L.LC
Preocupación Menor

Pradairo de Montpellier
3.935 3.000 Observacións
Sapindaceae
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer platanoides L.LC
Preocupación Menor

Pradairo real
16.496 12.597 Observacións
Sapindaceae
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L.LC
Preocupación Menor

Pradairo común
21.982 17.123 Observacións
Sapindaceae
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum L.VU
Vulnerábel

Castiñeiro de Indias
17.038 12.914 Observacións
Sapindaceae
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum