Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret Amazonia Observación

Jean-François Molino
Jean-François Molino 25 de mar. de 2007

Nome probábel
Nome asignado

Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret

Nomes propostos Vota-lo nome da especie

Non está a observación determinada abondo? Votar por

Será que as imaxes fotografan máis dunha planta distinta?: Votar por 0

Lueheopsis rugosa Folla
leaf

Votar un órgano

Lueheopsis rugosa Folla
leaf

Votar un órgano

Lueheopsis rugosa Folla
leaf

Votar un órgano

Lueheopsis rugosa Folla
leaf

Votar un órgano

Información adicional

Última revisada: 18 de xan. de 2023

Imaxes

cc-by-sa

Observación

cc-by