Asparagus africanus Lam.Lewa en KenyaObservación

Hannah Mungai
Hannah Mungai24 de xan. de 2023
Observación validadaObservación revisada
Nome probábel
Nome asignado

Asparagus africanus Lam.

Nomes propostos Vota-lo nome da especie

Non está a observación determinada abondo? Votar por

Asparagus africanus Folla
leaf

Votar un órgano

Información adicionalInformación pública

Data de creación: 25 de xan. de 2023
Última revisada: 9 de out. de 2023

Imaxes

cc-by-sa

Observación

cc-by
Grupos

Esta observación non é partillada con grupo ningún.

Plots

This observation is not shared in any plot.