Información aberta

Os fondos Pl@ntNet data están dispoñíbeis na páxina GBIF: GBIF - Editora - Pl@ntNet. Pódense escrutar e descargar datos mediante os recursos GBIF. Léase o [artigo] (https://plantnet.org/en/2020/08/06/your-plntnet-data-integrated-into-gbif/) ó respecto.

GBIF

Dous feixes GBIF de datos

Interface de Programación de Aplicación GBIF

Hai tamén a Interface de Programación de Aplicación GBIF para descubrir e importar información de Pl@ntNet.

Identificación Interface de Programación de Aplicación Pl@ntNet

Ó Servizo de identificación Pl@ntNet tamén se accede coma Interface de Programación de Aplicación: Pl@ntNet

Pl@ntNet-300K image dataset

Camille Garcin, Alexis Joly, Pierre Bonnet, Jean-Christophe Lombardo, Antoine Affouard, Mathias Chouet, Maximilien Servajean, Joseph Salmon, Titouan Lorieul. Pl@ntNet-300K: a plant image dataset with high label ambiguity and a long-tailed distribution. NeurIPS 2021 - 35th Conference on Neural Information Processing Systems, Dec 2021, Virtual Conference, France.

Pl@ntNet-300K image dataset