Ordesa Plantas do Parque Nacional de Ordesa Explorar

Abies alba Mill. 2948 imaxes
Acer campestre L. 12838 imaxes
Acer monspessulanum L. 2512 imaxes
Acer opalus Mill. 2285 imaxes
Acer platanoides L. 11447 imaxes
Amelanchier ovalis Medik. 4580 imaxes
Arbutus unedo L. 9867 imaxes
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1313 imaxes
Asparagus acutifolius L. 2336 imaxes
Atropa belladonna L. 2920 imaxes
Berberis vulgaris L. 3369 imaxes
Betula pendula Roth 8255 imaxes
Betula pubescens Ehrh. 2433 imaxes
Bryonia cretica L. 5655 imaxes
Buxus sempervirens L. 7006 imaxes
Calluna vulgaris (L.) Hull 5479 imaxes
Castanea sativa Mill. 9463 imaxes
Celtis australis L. 7245 imaxes
Clematis recta L. 474 imaxes
Clematis vitalba L. 13446 imaxes
Colutea arborescens L. 2262 imaxes
Cornus sanguinea L. 18812 imaxes
Corylus avellana L. 15043 imaxes
Cotoneaster integerrimus Medik. 481 imaxes
Cotoneaster tomentosus Lindl. 83 imaxes
Crataegus monogyna Jacq. 21401 imaxes
Daphne laureola L. 2578 imaxes
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 3578 imaxes
Eupatorium cannabinum L. 13798 imaxes
Euphorbia characias L. 8337 imaxes
Fagus sylvatica L. 18699 imaxes
Ficus carica L. 9748 imaxes
Frangula dodonei Ard. 3024 imaxes
Fraxinus angustifolia Vahl 5522 imaxes
Fraxinus excelsior L. 16683 imaxes
Genista hispanica L. 953 imaxes
Genista horrida (Vahl) DC. 253 imaxes
Genista scorpius (L.) DC. 2417 imaxes
Hedera helix L. 19344 imaxes
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 2506 imaxes
Hippophae rhamnoides L. 1866 imaxes
Humulus lupulus L. 6087 imaxes
Ilex aquifolium L. 10435 imaxes
Juglans regia L. 12758 imaxes
Juniperus communis L. 5598 imaxes
Juniperus oxycedrus L. 4264 imaxes
Juniperus phoenicea L. 2197 imaxes
Lonicera alpigena L. 798 imaxes
Lonicera etrusca Santi 3380 imaxes
Lonicera implexa Aiton 2364 imaxes
Lonicera nigra L. 558 imaxes
Lonicera pyrenaica L. 226 imaxes
Lonicera xylosteum L. 7283 imaxes
Malus sylvestris Mill. 4514 imaxes
Ononis aragonensis Asso 17 imaxes
Ononis cristata Mill. 279 imaxes
Ononis minutissima L. 601 imaxes
Ononis natrix L. 1614 imaxes
Ononis pusilla L. 167 imaxes
Ononis spinosa L. 3251 imaxes
Ononis striata Gouan 59 imaxes
Phillyrea latifolia L. 1902 imaxes
Pinus mugo Turra 2515 imaxes
Pinus nigra Arnold 1765 imaxes
Pinus sylvestris L. 7222 imaxes
Pistacia terebinthus L. 3675 imaxes
Populus nigra L. 10989 imaxes
Populus tremula L. 4429 imaxes
Prunus avium (L.) L. 16057 imaxes
Prunus domestica L. 11924 imaxes
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 5638 imaxes
Prunus mahaleb L. 4375 imaxes
Prunus padus L. 9156 imaxes
Prunus spinosa L. 22855 imaxes
Pyrus communis L. 7372 imaxes
Quercus coccifera L. 3528 imaxes
Quercus ilex L. 10514 imaxes
Quercus petraea Liebl. 1296 imaxes
Quercus pubescens Willd. 5257 imaxes
Rhamnus alaternus L. 6090 imaxes
Rhamnus alpina L. 726 imaxes
Rhamnus cathartica L. 3385 imaxes
Rhamnus pumila Turra 268 imaxes
Rhamnus saxatilis Jacq. 466 imaxes
Rhododendron ferrugineum L. 6137 imaxes
Ribes alpinum L. 1390 imaxes
Rosa agrestis Savi 1174 imaxes
Rosa arvensis Huds. 1888 imaxes
Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. 6 imaxes
Rosa canina L. 18178 imaxes
Rosa coriifolia Fr. 4 imaxes
Rosa corymbifera Borkh. 180 imaxes
Rosa dumalis Bechst. 28 imaxes
Rosa elliptica Tausch 34 imaxes
Rosa ferruginea Vill. 469 imaxes
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 323 imaxes
Rosa pendulina L. 3315 imaxes
Rosa pouzinii Tratt. 131 imaxes
Rosa rubiginosa L. 1867 imaxes
Rosa sicula Tratt. 7 imaxes
Rosa squarrosa (Rau) Boreau 29 imaxes
Rosa tomentosa Sm. 186 imaxes
Rosa villosa L. 423 imaxes
Rosa vosagiaca Desp. 233 imaxes
Rosa x andegavensis Bastard 5 imaxes
Rosmarinus officinalis L. 12865 imaxes
Rubia peregrina L. 2476 imaxes
Rubus caesius L. 5477 imaxes
Rubus idaeus L. 5641 imaxes
Rubus saxatilis L. 841 imaxes
Rubus ulmifolius Schott 9101 imaxes
Salix alba L. 7427 imaxes
Salix atrocinerea Brot. 1804 imaxes
Salix bicolor Willd. 69 imaxes
Salix caprea L. 9144 imaxes
Salix daphnoides Vill. 80 imaxes
Salix eleagnos Scop. 1812 imaxes
Salix fragilis L. 280 imaxes
Salix herbacea L. 258 imaxes
Salix purpurea L. 1904 imaxes
Salix pyrenaica Gouan 127 imaxes
Salix reticulata L. 309 imaxes
Salix retusa L. 295 imaxes
Sambucus ebulus L. 6231 imaxes
Sambucus nigra L. 22643 imaxes
Sambucus racemosa L. 5884 imaxes
Smilax aspera L. 4296 imaxes
Solidago virgaurea L. 4542 imaxes
Sorbus aria (L.) Crantz 5828 imaxes
Sorbus aucuparia L. 12806 imaxes
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz 481 imaxes
Sorbus hybrida L. 23 imaxes
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 2359 imaxes
Sorbus torminalis (L.) Crantz 2648 imaxes
Taxus baccata L. 8690 imaxes
Tilia platyphyllos Scop. 9669 imaxes
Ulmus glabra Huds. 4099 imaxes
Vaccinium myrtillus L. 3608 imaxes
Vaccinium uliginosum L. 900 imaxes
Viburnum lantana L. 9870 imaxes
Viburnum tinus L. 15311 imaxes