Cupressus arizonica Greene Europa Occidental Observación

Serge Besse
Serge Besse 24 de nov. de 2022

Nome probábel
Nome asignado

Cupressus arizonica Greene

Nomes propostos Vota-lo nome da especie

Non está a observación determinada abondo? Votar por

Será que as imaxes fotografan máis dunha planta distinta?: Votar por 0

Cupressus arizonica Folla
leaf

Votar un órgano

Cupressus arizonica Cortiza
bark

Votar un órgano

Cupressus arizonica Froito
fruit

Votar un órgano

Información adicional

Última revisada: 27 de nov. de 2022

Imaxes

cc-by-sa

Observación

cc-by
Grupos

Esta observación non é partillada con grupo ningún.