Sinapis arvensis L. Europa Occidental Observación

emmatigoutte
emmatigoutte 24 de nov. de 2022

Nome probábel
Nome asignado

Sinapis arvensis L.

Nomes propostos Vota-lo nome da especie

Non está a observación determinada abondo? Votar por

Será que as imaxes fotografan máis dunha planta distinta?: Votar por 0

Sinapis arvensis Flor
flower

Votar un órgano

Sinapis arvensis Folla
leaf

Votar un órgano

Información adicional

Última revisada: 24 de xan. de 2023

Imaxes

cc-by-sa

Observación

cc-by
Grupos

Esta observación non é partillada con grupo ningún.