צפון אפריקה צמחי צפון אפריקה Explore

Alkanna orientalis (L.) Boiss.

אלקנה מזרחית
Boraginaceae 13 7 Observations
Alkanna orientalis
Alkanna orientalis
Alkanna orientalis
Alkanna orientalis

Alkanna tinctoria Tausch

אלקנת הצבעים
Boraginaceae 15 11 Observations
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria

Anchusa azurea Mill.

לשון-פר איטלקית
Boraginaceae 202 170 Observations
Anchusa azurea
Anchusa azurea
Anchusa azurea
Anchusa azurea

Anchusa italica Retz.

 
Boraginaceae 2,004 1,392 Observations
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica

Anchusa ovata Lehm.

לשון-פר מזרחית
Boraginaceae 29 3 Observations
Anchusa ovata
Anchusa ovata
Anchusa ovata
Anchusa ovata

Anchusa undulata L.

לשון-פר מצויה
Boraginaceae 465 296 Observations
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata

Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik

ארנבית שרועה
Boraginaceae 8 3 Observations
Arnebia decumbens
Arnebia decumbens
Arnebia decumbens
Arnebia decumbens

Asperugo procumbens L.

חספסת
Boraginaceae 259 172 Observations
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens

Borago officinalis L.

 
Boraginaceae 13,085 11,264 Observations
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis

Cerinthe major L.

 
Boraginaceae 1,309 989 Observations
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
Boraginaceae 291 169 Observations
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor

Cordia sinensis Lam. LC

גופנן המדבר
Boraginaceae 13 7 Observations
Cordia sinensis
Cordia sinensis
Cordia sinensis
Cordia sinensis

Cynoglossum creticum Mill.

לשון-כלב כרתית
Boraginaceae 2,461 1,740 Observations
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Echiochilon fruticosum Desf.

בר-עכנאי שיחני
Boraginaceae 13 7 Observations
Echiochilon fruticosum
Echiochilon fruticosum
Echiochilon fruticosum
Echiochilon fruticosum

Echium angustifolium Mill.

עכנאי שרוע
Boraginaceae 144 87 Observations
Echium angustifolium
Echium angustifolium
Echium angustifolium
Echium angustifolium
Echium asperrimum
Echium asperrimum
Echium asperrimum
Echium asperrimum

Echium creticum L.

 
Boraginaceae 534 355 Observations
Echium creticum
Echium creticum
Echium creticum
Echium creticum
Echium humile
Echium humile
Echium humile
Echium humile

Echium italicum L.

 
Boraginaceae 1,072 742 Observations
Echium italicum
Echium italicum
Echium italicum
Echium italicum

Echium plantagineum L.

עכנאי לחכי
Boraginaceae 4,750 3,816 Observations
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Loading...