צפון אפריקה צמחי צפון אפריקה Explore

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

בן-סחלב צריפי
Orchidaceae 10,409 8,790 Observations
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

סחלבן החורש
Orchidaceae 3,381 2,640 Observations
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó

אצבענית רומאית
Orchidaceae 11 7 Observations
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana

Epipactis helleborine (L.) Crantz

בן חורש רחב עלים
Orchidaceae 4,350 3,087 Observations
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine

Limodorum abortivum (L.) Sw.

שנק החורש
Orchidaceae 2,128 1,616 Observations
Limodorum abortivum
Limodorum abortivum
Limodorum abortivum
Limodorum abortivum

Neotinea maculata (Desf.) Stearn

נאוטינאה תמימה
Orchidaceae 223 117 Observations
Neotinea maculata
Neotinea maculata
Neotinea maculata
Neotinea maculata

Ophrys apifera Huds.

דבורנית הדבורה
Orchidaceae 5,089 4,118 Observations
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera

Ophrys fusca Link

 
Orchidaceae 731 446 Observations
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca

Ophrys iricolor Desf.

דבורנית כחלחלה
Orchidaceae 3 3 Observations
Ophrys iricolor
Ophrys iricolor
Ophrys iricolor

Ophrys lutea Cav.

דבורנית צהובה
Orchidaceae 1,250 925 Observations
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta

Ophrys scolopax Cav.

 
Orchidaceae 1,887 1,342 Observations
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula

Ophrys speculum Link

 
Orchidaceae 696 497 Observations
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum

Ophrys sphegodes Mill.

דבורנית הקטיפה
Orchidaceae 59 43 Observations
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes

Orchis italica Poir.

סחלב איטלקי
Orchidaceae 569 453 Observations
Orchis italica
Orchis italica
Orchis italica
Orchis italica

Orchis mascula (L.) L.

 
Orchidaceae 8,064 6,107 Observations
Orchis mascula
Orchis mascula
Orchis mascula
Orchis mascula

Orchis purpurea Huds.

 
Orchidaceae 6,303 5,098 Observations
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea

Orchis simia Lam.

סחלב הקוף
Orchidaceae 1,763 1,346 Observations
Orchis simia
Orchis simia
Orchis simia
Orchis simia

Orchis tridentata Scop.

סחלב שלוש-השיניים
Orchidaceae 3 3 Observations
Orchis tridentata
Orchis tridentata
Orchis tridentata

Serapias cordigera L.

 
Orchidaceae 396 290 Observations
Serapias cordigera
Serapias cordigera
Serapias cordigera
Serapias cordigera
Loading...