צפון אפריקה צמחי צפון אפריקה Explore

Paliurus spina-christi Mill.

אשמר קוצני
Rhamnaceae 1,863 1,369 Observations
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi

Rhamnus alaternus L. LC

אשחר רחב-עלים
Rhamnaceae 7,553 5,770 Observations
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus

Rhamnus alpina L. LC

 
Rhamnaceae 863 550 Observations
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina

Rhamnus cathartica L. LC

 
Rhamnaceae 4,056 3,051 Observations
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica

Rhamnus lycioides L.

אשחר ארצישראלי
Rhamnaceae 873 628 Observations
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides

Rhamnus pumila Turra

 
Rhamnaceae 289 159 Observations
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila

Ziziphus jujuba Mill. LC

 
Rhamnaceae 1,893 1,501 Observations
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba

Ziziphus lotus (L.) Lam.

שיזף השיח
Rhamnaceae 193 123 Observations
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. LC

שיזף מצוי
Rhamnaceae 104 59 Observations
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi