צפון אפריקה צמחי צפון אפריקה Explore

Paliurus spina-christi Mill.

אשמר קוצני
Rhamnaceae 1,425 1,034 Observations
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi

Rhamnus alaternus L. LC

אשחר רחב-עלים
Rhamnaceae 5,928 4,555 Observations
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus

Rhamnus alpina L. LC

 
Rhamnaceae 635 405 Observations
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina

Rhamnus cathartica L. LC

 
Rhamnaceae 3,185 2,412 Observations
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica

Rhamnus lycioides L.

אשחר ארצישראלי
Rhamnaceae 615 443 Observations
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides

Rhamnus pumila Turra

 
Rhamnaceae 246 132 Observations
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila

Ziziphus jujuba Mill. LC

 
Rhamnaceae 1,353 1,035 Observations
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba

Ziziphus lotus (L.) Lam.

שיזף השיח
Rhamnaceae 113 77 Observations
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. LC

שיזף מצוי
Rhamnaceae 39 26 Observations
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi