צפון אפריקה צמחי צפון אפריקה Explore

Paliurus spina-christi Mill.

אשמר קוצני
Rhamnaceae 1,752 1,283 Observations
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi