צפון אפריקה צמחי צפון אפריקה Explore

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock

זצניה מזרחית
Zygophyllaceae 31 22 Observations
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata