צפון אפריקה צמחי צפון אפריקה Explore

Ziziphus jujuba Mill. LC

 
Rhamnaceae 1,817 1,443 Observations
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba

Ziziphus lotus (L.) Lam.

שיזף השיח
Rhamnaceae 179 112 Observations
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. LC

שיזף מצוי
Rhamnaceae 97 54 Observations
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi