אפריקה הטרופית צמחי אפריקה הטרופית Explore

Ctenopsis pectinella (Delile) De Not.

שעלבית מסרקנית
Poaceae 5 2 Observations
Ctenopsis pectinella
Ctenopsis pectinella
Ctenopsis pectinella
Ctenopsis pectinella