קנדה צמחי קנדה Explore

Catalpa bignonioides Walter DD

קטלפה ביגנונית
Bignoniaceae 11,029 8,363 Observations
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides